"АГРА 2023" Златни медали и грамоти от конкурсите за иновации за Институт по царевицата

24-02-2023 Hits:93 Новини

"АГРА 2023" Златни медали и грамоти от конкурсите за иновации за Институт по царевицата

На ХХ Национално Изложение „FoodTech-IТI’2023“, Институт по царевицата  е награден с 2- ва Златни медала като победител в категория „Нови сортове“ c новосъздадените си царевични хибриди Кнежа 649 и Кнежа 650А Предложените хибриди са от най-търсените групи на зрялост, които могат да задоволят всяко търсене на земеделските производители.  Създадени са при агроклиматични условия за страната, с всички промени в тях. Доказали своите качества и в сортоизпитване и признаване, те не отстъпват по биологични и стопански качества на чуждата селекция.   Кнежа 649  Включен в Сортовата листа на Р България. Хибрид подходящ за зърно и силаж. Реализира добивния си потенциал при условия без напояване. При трайно засушаване рязко се отличава от другите хибриди в късната...

Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

13-01-2023 Hits:100 Новини

Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

      В периода 16 януари – 17 февруари 2023 г., Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.Съгласно Договор No 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:1. Мобилност на докторанти с цел обучение;2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;3. Мобилност на служители с цел преподаване;4. Мобилност на служители с цел обучение; Общата продължителност на периода на мобилността за преподаване/обучение на служители не може да надвишава 7 дни (5 дни обучение/преподаване и 2дни път), имайте го предвид, когато попълвате заявленията си.При мобилност с цел преподаване трябва да бъде спазено условието от минимум 8 часа преподавателска дейност на...

Учени от Институт по царевицата взеха участие в ХХV Конференция на Еукарпиа – секцията по царевицата…

17-06-2022 Hits:498 Новини

Учени от Институт по царевицата взеха участие в ХХV Конференция на Еукарпиа – секцията по царевицата и соргото.

На конференцията, която се проведе от 30.05.2022 до 2.06.2022 г. в Белград, организирана от Институт „Земун поле“, от ИЦ-Кнежа взеха участие проф. д-р Ст. вълчинков, доц. д-р Н. Петровска, доц. д-р В. Вълкова, доц. д-р М. Илчовска и ас. Ж. Вълчинков. На конференцията бяха представени 37 пленарни доклада в 3 секции и 44 постерни доклада в електронен вариант. Участниците от ИЦ-Кнежа представиха три електронни постера: EVALUATION OF THE STABILITY OF EARLY MAIZE HYBRIDS BY PARAMETRIC AND NONPARAMETRIC METHODS S. Vulchinkov, N. Petrovska. Zh. Vulchinkov, V. Valkova DYNAMICS OF GRAIN YIELD AND MOISTURE AT HARVEST AND PROGRESS OBSERVED IN AN EIGHTEEN-YEAR TESTING OF MAIZE HYBRIDS FROM...

ДОВЕРИЕТО И ПОДКРЕПАТА НА ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ СА НАЙ-ЦЕННИ ЗА НАС!

03-10-2022 Hits:270 Новини

ДОВЕРИЕТО И ПОДКРЕПАТА НА ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ СА НАЙ-ЦЕННИ ЗА НАС!

  Интервю на доц. д-р Н. Петровска пред "Агровестник" - брой 38-ми (1479) от 29/09/2022   Водени от всичко това, работим още по-усилено и през 2023 г. ще предложим на земеделските производители 8 нови хибрида царевица – посочи в интервю за „Агровестник“ доц. д-р Наталия Петровска, директор на Института по царевицата в Кнежа. -Доц. Петровска, представете се на нашите читатели, откога сте директор на института, в какво направление работите? -Доц. д-р съм в направление „Селекция и семепроизводство на културните растения“, а по професия съм агромом „Растителна защита“. Възпитаник съм на АУ Пловдив. Директор съм на Институт по царевицата – Кнежа от 01.08.2018 г. след избор на конкурсен...

Българската селекция се увеличава с нови 8 хибрида царевица

11-11-2021 Hits:907 Новини

Българската селекция се увеличава с нови 8 хибрида царевица

  Те отговарят на търсенията за устойчивост на стрес и бърз темп на отделяне на влагата в зърното. Осем нови хибрида царевица предлага на фермерите Институтът по царевицата в Кнежа, съобщава Селскостопанска академия. В каталога за 2022 г. са включени хибридите Кнежа 568, Кнежа 570А, Кнежа 571, Кнежа 572, Кнежа 573, Кнежа 575, Кнежа 649 и Кнежа 651. Те са устойчиви на икономически важни болести и неприятели, високодобивни, стрестолерантни и с бърз темп на отделяне на влагата в зърното генотипове.  Цялата информация четете в уебсайта на AGRI BG: https://agri.bg/novini/blgarskata-selektsiya-se-uvelichava-s-novi-8-khibirida-tsarevitsa     

100 години от рождението на ст.н.с. I ст. дсн Владимир Вълчинков (1921-1995)

15-04-2021 Hits:1151 Новини

100 години от рождението на ст.н.с. I ст. дсн Владимир Вълчинков (1921-1995)

  Владимир Савчев Вълчинков е роден на 16.04.1921 г. в гр. Кнежа, в семейството на шивач. През 1939 г. завършва гимназията в Оряхово. В периода 1939-1944 г. е студент в Агрономическия факултет на Софийския университет. След дипломирането си започва работа в Института в Кнежа (тогава Опитна станция). След отбиване на военна служба през 1946 г. е назначен за асистент по селекция на царевицата. В предиода 1953-1956 г. е ръководител на опитно поле в село Карвуна, Балчишко към Добруджанския замеделски институт. Колегите му от този институт го канят да остане при тях, но той се завръща в Кнежа и продължава работата с...

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ : 

Създаване на нови хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество, от всички групи на зрялост и направления на използване.

Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехнологиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.

Разработване на нови агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж в условията на екологично и устойчиво земеделие.

Разработване на високоефективни и екологосъобразни системи за растителна защита. Използване на агротехнически и биологически средства за опазване на околната среда.

 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТА ПО ЦАРЕВИЦАТА ПРЕДЛАГА:

Предбазови, базови и сертифицирани семена от царевица;

Сертифицирани семена от основните полски култури – пшеница и ечемик;

Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване;

Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.

Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

Каталог нови хибриди царевица 2021/2022

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2025 година