Налични семена от царевични хибриди и родителски компоненти

11-03-2019 Hits:169 Новини

  Институт по царевицата - Кнежа разполага със семена от царевични хибриди и родителски компоненти от реколта 2018 г. Кнежа 509, Кнежа 561, Кнежа М611, Кнежа 613, Кнежа 614 и Кнежа М625. за количества и доставка тел: 0888131753 - Генка Атанасова.  Високо качество, атрактивни цени. Нашата селекция работи за Вашите интереси!    

„АГРА“ 2019 – високи отличия и заслужен интерес към нашите хибриди царевица.

01-03-2019 Hits:284 Новини

              От 20 до 24февруари се проведе Международната селскостопанска изложба „АГРА“ 2019. Институт по царевицата традиционно участва на изложението със свой щанд в палата №6. На него бяха показани последните иновационни продукти и технологии при отглеждане на царевицата. Интересът към българските хибриди царевица традиционо беше...

Златен медал и диплом за хибрид Кнежа 560 от Десетото национално изложение „Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ'2017“

08-11-2017 Hits:1039 Новини

От 01-ви до 03-ти ноември, 2017 г. в Националния дом на техниката, гр. София се проведе Десетото национално изложение „Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ'2017“, организирано от Съюза на изобретателите в България и под патронажа на Министерството на образованието и науката. Форумът бе открит...

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ПО ННП "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ"

27-12-2018 Hits:226 Обяви

Институт по царевицата обявява конкурс за подбор на млади учени по ННП "Млади учени и постдокторанти" С Решение на Управителния съвет на Селскостопанска Академия (Протокол № РД -09-04 от 11.12.2018г.) са приети показателите за оценка на кандидатите (отговарящи на дефиницията за млад учен) по ННП "Млади учени и постдокторанти". Процедурата се провежда...

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ : 

Създаване на нови хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество, от всички групи на зрялост и направления на използване.

Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехнологиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.

Разработване на нови агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж в условията на екологично и устойчиво земеделие.

Разработване на високоефективни и екологосъобразни системи за растителна защита. Използване на агротехнически и биологически средства за опазване на околната среда.

 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТА ПО ЦАРЕВИЦАТА ПРЕДЛАГА:

Предбазови, базови и сертифицирани семена от царевица;

Сертифицирани семена от основните полски култури – пшеница и ечемик;

Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване;

Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.

Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.