НОВ хибрид царевица - Кнежа 561

07-12-2016 Hits:503 Новини

  Нов, двулинеен, високодобивен среднокъсен хибрид царевица създаден в Института по царевицата – гр.Кнежа. На всички нива на изпитване е показал високи продуктивни резултати, превишаващи стандартите. През 2015г. бе представен за изпитване и в Р. Сърбия, където се е представил на първо място от всички изпитвани хибриди в опитите. За последните две...

НОВ хибрид царевица - Кнежа 310

28-04-2016 Hits:2691 Новини

На Експертна комисия на ИАСАС бе признат за биологични и стопански качества и вписан в Официалната сортова листа на страната новият хибрид на Института по царевицата от ранната група по зрялост - Кнежа 310.      

Публична академична лекция

07-03-2017 Hits:218 Обяви

На 07.04.2017 г. от 10: 00 часа в Институт по царевицата – Кнежа, доц. Валентина Вълкова от отдел „Генетика, селекция и семепроизводство”   ще изнесе публична академична лекция на тема:  „Селекция и семепроизводство на царевични хибриди”  

Председателят на ССА се срещна с учените…

24-08-2017 Hits:74 Новини

Председателят на ССА се срещна с учените от Института по царевицата - Кнежа

  На 23.08. 2017 г. Председателят на ССА се срещна с учените от Института по царевицата - Кнежа.   Институтът по царевицата - Кнежа е единственият в страната работещ по проблемите на царевичното...

Read more

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ : 

Създаване на нови хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество, от всички групи на зрялост и направления на използване.

Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехнологиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.

Разработване на нови агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж в условията на екологично и устойчиво земеделие.

Разработване на високоефективни и екологосъобразни системи за растителна защита. Използване на агротехнически и биологически средства за опазване на околната среда.

 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТА ПО ЦАРЕВИЦАТА ПРЕДЛАГА:

Предбазови, базови и сертифицирани семена от царевица;

Сертифицирани семена от основните полски култури – пшеница и ечемик;

Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване;

Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.

Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.