Директно възлагане по чл 20, ал. 4 от ЗОП

Публикуване на 05.06.2017 г.

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕВЪОРЪЖЕНА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО, ПОЛЗВАНИ ОТ ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР.КНЕЖА"

 

Документи:

Решение на Директора на Институт по царевицата гр. Кнежа

Съобщение 136/05.06.2017г. публикувано на 05.06.2017 г.