Публична академична лекция

На 07.04.2017 г. от 10: 00 часа в Институт по царевицата – Кнежа, доц. Валентина Вълкова от отдел „Генетика, селекция и семепроизводство”   ще изнесе публична академична лекция на тема:  „Селекция и семепроизводство на царевични хибриди”