95 години Институт по царевицата

 

95 години

Институт по царевицата

Кнежа

 

Уважаеми колеги,

Ръководството на Институт по царевицата -

гр. Кнежа и Организационния комитет имат удоволствието да Ви поканят на

Юбилейно тържество и Научна сесия с международно участие, посветени на

95-годишнината от създаването на ИЦ-Кнежа.

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ

 „Предизвикателства и иновации в съвременното земеделие“

10-11 септември 2019 г.

 

ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ССА – проф. д-р В. Николов

 

Тематични направления

  • Генетика, селекция и семепроизводство
  • Технологии на отглеждане
  • Растителна защита

Докладите ще бъдат отпечатани и публикувани съгласно изискванията на Journal of Mountain Agriculture on the Balkans (JMAB)

ISSN 1311-0489 (Print)

ISSN 2367-8364 (Online)

JMAB is indexed/abstracted by: Google Scholar, EBSCO, CABI

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Почетен председател

 

Проф. д-р Васил Николов

 

председател на ССА

 

 

 

Председател

 

доц. д-р Наталия Петровска

 

директор на ИЦ-Кнежа

 

 

 

Членове

 

Илийчо Лачовски

 

кмет на Община Кнежа

 

доц. д-р Валентина Вълкова

 

доц. д-р Стефан Вълчинков

 

доц. д-р Пенка Вълчинкова

 

доц. д-р Димитрина Илчовска

 

 

СЕКРЕТАРИАТ

 

доц. д-р Мима Илчовска

 

ас Красимир Павловски

 

ас. Мария Горнишка

 

инж. Л. Реселешка

 

 

ПРОГРАМА

 

Тържествено честване

 

Тържественото честване ще се състои на 10.09.2019 г. от 10.00 ч. в Читалище „Борба” гр. Кнежа

 

Юбилейна научна сесия

 

Научната сесия ще се проведе на 11.09.2019 г.в салона на ИЦ-Кнежа от 9.00 часа.

 

1.Пленарни доклади – 9.00 часа

 

2.Постерна сесия – 13.00 часа