Отдел Агротехника и икономика на царевичното производство


РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

Доц.  д-р Монко Нанков

общо земеделие – обработка на почвата

 

 

СЪСТАВ

асистент Соня Христова

хербология

асистент Димитър Велчев

ентомолог

асистент Катя Йорданова

 


 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

  1. Проучване на специализирани сеитбообращения на основните полски култури с основно значение на царевицата за зърно, семена и силаж.
  2. Оптимизиране системите на обработка на почвата в различни типове сеитбообращения.
  3. Проучване върху минералното хранене и торене на царевицата. Използване на органични и микроторове в определени системи на торене.
  4. Разработване на ефективни системи за борба с плевелната растителност и изпитване на нови средства и методи.
  5. Биологически, екологически и агротехнически проучвания върху икономически важни неприятели.
  6. Специфична сортова агротехника на новосъздадените хибриди.
  7. Водопотребление и воден режим, гъстота на посева при различни направления и условия на отглеждане на царевицата.
  8. Икономика и организация на царевичното производство и биоенергетическа оценка на отделните елементи и технологии.

 

IMG_0441-2