"Даровете на родната земя"


На 25.10.2009 г. в Земеделски институт - Стара Загора се проведе професионалният празник на Българската земеделска наука и Патронен празник на Селскостопанска академия

Picture3

В деня на професионалният празник на Българската земеделска наука и Патронен празник на Селскостопанска академия – 25.10. 2009 г., проведен в Земеделски институт – Стара Загора, ИЦ-Кнежа взе участие в дегустационно изложение "Дарове на родната земя".