ФАО 400-499

  

 Кнежа 435

Средноран простолинеен хибрид. Вегетационен период 115 - 120 дни. Растения - средно високи (220-240см), устойчиви на полягане. Кочани - средно-дълги, конично-цилиндрични, с 14-16 реда. Вретеното е с антоцианово оцветяване. Зърно - тип конски зъб, жълто на цвят. Рандеман 84%, маса на 1000 зърна 320-340 гр. Високодобивен хибрид. При условия без и с напояване се получават добиви между 1170 и 1370 кг/дка. Притежава комплексна устойчивост към икономически важни болести по царевицата. Оптимални гъстоти на отглеждане: при напояване – 7000 р./дка, без напояване 5200 р/дка.

Група 400-499 поFAO

 

КНЕЖА 419

Средноран простолинеен хибрид. Вегетационен период 110 -115 дни. Растения - здрави и устойчиви на полягане с височина 220-225 см. Кочани - слабо конусовидни с дължина 21-23 см, 16 реда зърна. Вретеното е червено. Зърно - конски зъб, жълто оцветено и заема 83-85 % от теглото на кочана. Хибридът е с висока продуктивност при поливни и неполивни условия. Добивите варират от 1000 до 1400 кг/дка. Оптимална гъстота на отглеждане 5200 р/дка при неполивни и 7000 р/дка при поливни условия.

 

КНЕЖА 423

Средноран простолинеен хибрид. Вегетационен период 115 - 118 дни. Растения - здрави и устойчиви на полягане, височината е 200-210 см. Кочани - слабо конусовидни с дължина 20-21 см., с 14-16 реда зърно, вретеното е червено. Зърното - жълто оцветено, конски зъб, заема 85% от теглото на кочана. Хибридът е с висока продуктивност - 1000-1400 кг/дка. Оптимална гъстота на отглеждане 5200 р/дка при неполивни и 7000 р/дка при поливни условия.

 

КНЕЖА 435

Средноран простолинеен хибрид. Вегетационен период 115 - 120 дни. Растения - средно високи (220-240см), устойчиви на полягане. Кочани - средно-дълги, конично-цилиндрични, с 14-16 реда. Вретеното е с антоцианово оцветяване. Зърно - тип конски зъб, жълто на цвят. Рандеман 84%, маса на 1000 зърна 320-340 гр. Високодобивен хибрид. При условия без и с напояване се получават добиви между 1170 и 1370 кг/дка. Притежава комплексна устойчивост към икономически важни болести по царевицата. Оптимални гъстоти на отглеждане: при напояване – 7000 р./дка, без напояване 5200 р/дка.