Програма

 

ПРОГРАМА

 

Тържествено честване

 

Тържественото честване ще се състои на 10.09.2019 г. от 10.00 ч. в Читалище „Борба” гр. Кнежа

 

Юбилейна научна сесия

 

Научната сесия ще се проведе на 11.09.2019 г.в салона на ИЦ-Кнежа от 9.00 часа.

 1.Пленарни доклади – 9.00 часа

 2.Постерна сесия – 13.00 часа