Научни продукти

НАУЧНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ССА – СОФИЯ

  • Селекция на високопродуктивни царевични хибриди с повишена адаптивна цанност за всички направления на използване
  • Закономерности на хетерозиса и съвременни методи за създаване, подобряване и идентифициране на нова генетична плазма при царевицата
  • Усъвършенстване и разработване на нови агротехниески параметри, елементи и технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж в условията на екологично и устойчиво земеделие
  • Национална програма за повишаване на сухоустойчивостта и студоустойчивостта на важни селскостопански култури.

 

НАУЧНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МОН

  • Приложение на молекулни маркери за изследване и ефективно използване на генетичните ресурси при царевицата