Участие в АГРА 2017

Участие на Институт по царевицата - Кнежа в 26 -то Международно селскостопанско изложение АГРА 2017.