Конкурс за заемане на академична длъжност

Публикувана на Понеделник, 16 Септември 2019

  

Процедура за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ".

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност:   “Селекция и семепроизводство на културните растения”

 

Кандидат: гл. ас. д-р Емил Стойчев Василев

 

Научно жури:

1. Проф. дн Дияна Лилова Светлева 

2. Проф. дсн Димитър Христов Павлов 

3. Проф. д-р Боряна Георгиева Чуркова 

4. Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова 

5. Доц. д-р Галина Красимирова Найденова 

6. Доц. д-р Георги Йорданов Георгиев 

7. Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев 

 

Рецензии:

Проф. дсн Димитър Христов Павлов - рецензия

Проф. дн Дияна Лилова Светлева - рецезния

 

Станивща:

Проф. д-р Боряна Георгиева Чуркова - становище

Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев- становище

Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова- становище

Доц. д-р Галина Красимирова Найденова- становище

Доц. д-р Георги Йорданов Георгиев- становище

 

 

Резюмета от научни публикации

Гл. ас. д-р Емил Стойчев Василев - BG

Гл. ас. д-р Емил Стойчев Василев - EN

  

  


 

 

Публикувана на Петък, 24 Ноември 2017

 

Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"

научно направление „Растениевъдство“, ш. 6.1

научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“,  ш. 04.01.05,

кандидат: доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков

Рецензии:

проф. дн Николай Ангелов Ценов - рецензия
проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова - рецензия
доц. д-р Георги Йорданов Йорданов - рецензия
 
 
Становища
проф. д-р дссн Иван Т. Панайотов - становище
проф. дсн Росица Борисова Бъчварова - становище
доц. д-р Люба Иванова Глогова - становище
доц. д-р Мирослава Христова - Чербаджи - становище

 

Резюмета от научните публикации

Авторска справка за приносите

 


 

Публикувана на Понеделник, 30 Октомври 2017

 

Процедура за заемане на академична длъжност "Професор"

научно направление „Растениевъдство“, ш. 6.1

научна специалност „Общо земеделие“,  ш. 04.01.01,

кандидат: доц. д-р Монко Иванов Нанков

 

 

Рецензии:

проф. дн Тодор Симеонов Кертиков - рецензия

проф. д-р Методи Теохаров Костадинов - рецензия

проф. д-р Иван Стоянов Жалнов - рецензия


Становища

проф. д-р Иван Димитров Спасов - становище

проф. д-р Танко Пеев Колев - становище

доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков - становище

доц д-р Христина Борисова Георгиева - становище

 

 

Резюмета от научните публикации

 

Авторска справка за приносите