Научен съвет


ПРЕДСЕДАТЕЛ

Доц. д-р Монко Иванов Нанков

Общо земеделие

 

СЕКРЕТАР

Доц. д-р Пенка Желязкова Вълчинкова

Растениевъдство

 

ЧЛЕНОВЕ

Доц. д-р Димитрина Йотова Илчовска

Селекция и семепроизводство

Доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков

Селекция и семепроизводство

Доц. д-р Славчо Симеонов Иванов

Селекция и семепроизводство

Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов

Селекция и семепроизводство

Доц. д-р Иванка Георгиева Иванова

Фитопатология

Доц. д-р Люба Иванова Глогова

Селекция и семепроизводство

Доц. д-р Мима Миркова Илчовска

Растениевъдство