Ръководство

 

ДИРЕКТОР

доц. д-р Монко Нанков

Общо земеделие - обработка на почвата

 

ЗАМ. ДИРЕКТОР

доц. д-р Стефан Вълчинков

Селекция