Учени от Институт по царевицата взеха участие в ХХV Конференция на Еукарпиа – секцията по царевицата и соргото.

17-06-2022 Hits:220 Новини

Учени от Институт по царевицата взеха участие в ХХV Конференция на Еукарпиа – секцията по царевицата и соргото.

На конференцията, която се проведе от 30.05.2022 до 2.06.2022 г. в Белград, организирана от Институт „Земун поле“, от ИЦ-Кнежа взеха участие проф. д-р Ст. вълчинков, доц. д-р Н. Петровска, доц. д-р В. Вълкова, доц. д-р М. Илчовска и ас. Ж. Вълчинков. На конференцията бяха представени 37 пленарни доклада в 3 секции и 44 постерни доклада в електронен вариант. Участниците от ИЦ-Кнежа представиха три електронни постера: EVALUATION OF THE STABILITY OF EARLY MAIZE HYBRIDS BY PARAMETRIC AND NONPARAMETRIC METHODS S. Vulchinkov, N. Petrovska. Zh. Vulchinkov, V. Valkova DYNAMICS OF GRAIN YIELD AND MOISTURE AT HARVEST AND PROGRESS OBSERVED IN AN EIGHTEEN-YEAR TESTING OF MAIZE HYBRIDS FROM 4 FAO GROUPS Stefan Vulchinkov, Zhelyazko Vulchinkov ECOLOGICAL STABILITY AND PLASTICITY ASSESSMENT OF EXPERIMENTAL MAIZE HYBRIDS Mima Ilchovska, Penka Vulchinkova, Natalya Petrovska, Valentina Valkova Конференцията премина на много високо научно ниво. Отчетен бе постигнат значителен прогрес при прилагането на нови селекционни методи – хаплоидна селекция с нови...

Българската селекция се увеличава с нови 8 хибрида царевица

11-11-2021 Hits:631 Новини

Българската селекция се увеличава с нови 8 хибрида царевица

  Те отговарят на търсенията за устойчивост на стрес и бърз темп на отделяне на влагата в зърното. Осем нови хибрида царевица предлага на фермерите Институтът по царевицата в Кнежа, съобщава Селскостопанска академия. В каталога за 2022 г. са включени хибридите Кнежа 568, Кнежа 570А, Кнежа 571, Кнежа 572, Кнежа 573, Кнежа 575, Кнежа 649...

Семена от царевични хибриди реколта 2021 г.

19-01-2022 Hits:532 Новини

Семена от царевични хибриди реколта 2021 г.

  Институт по царевицата - Кнежа разполага със семена от царевични хибриди реколта 2021 г. Кнежа 307, Кнежа 317, Кнежа 435, Кнежа 461, Кнежа 509, Кнежа 560, Кнежа 561, Кнежа 564, Кнежа 683А и Кнежа М625 Цена 6.00...

100 години от рождението на ст.н.с. I ст. дсн Владимир Вълчинков (1921-1995)

15-04-2021 Hits:903 Новини

100 години от рождението на ст.н.с. I ст. дсн Владимир Вълчинков (1921-1995)

  Владимир Савчев Вълчинков е роден на 16.04.1921 г. в гр. Кнежа, в семейството на шивач. През 1939 г. завършва гимназията в Оряхово. В периода 1939-1944 г. е студент в Агрономическия факултет на Софийския университет. След...

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ : 

Създаване на нови хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество, от всички групи на зрялост и направления на използване.

Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехнологиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.

Разработване на нови агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж в условията на екологично и устойчиво земеделие.

Разработване на високоефективни и екологосъобразни системи за растителна защита. Използване на агротехнически и биологически средства за опазване на околната среда.

 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТА ПО ЦАРЕВИЦАТА ПРЕДЛАГА:

Предбазови, базови и сертифицирани семена от царевица;

Сертифицирани семена от основните полски култури – пшеница и ечемик;

Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване;

Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.

Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

Каталог нови хибриди царевица 2021/2022