Публична академична лекция

На 07.04.2017 г. от 10: 00 часа в Институт по царевицата – Кнежа, доц. Валентина Вълкова от отдел „Генетика, селекция и семепроизводство”   ще изнесе публична академична лекция на тема:  „Селекция и семепроизводство на царевични хибриди”

  


 

На 11.12.2019 г. от 14. 00 часа в заседателната зала на Институт по царевицата, гр Кнежа доц. д-р Емил Стойчев Василев ще изнесе публична академична лекция на тема:  "Семепроизводство на някои фуражни култури. Екологосъобразни подходи".