85 години Институт по царевицата

 

На 10.09.2009 г. Института по царевицата отбеляза 85 годишния си юбилей. На честването присътваха много гости и бяха поднесени поздравителни адреси.

На честването присъстваха: Главния научен секретар на ССА – ст.н.с. І ст. дсн Никола Вичев, Началник отдел „Бюджет” – Ваня Шиварова, Началник отдел „Вътрешен одит” – Любомир Гърков, директори на ПНЗ и Опитни станции от Селскостопанска Академия, кмета на Община Кнежа – Симеон Шарабански, научни работници от Лесотехническия университет – София, Аграрен университет – Пловдив, Институт по генетика към БАН, представители на фирми външни възложители, земеделски производители, семепроизводители и бивши служители на института.

Бяха поднесени 53 броя поздравителни адреси из между, които от:

1. Президента на Р България – Георги Първанов

2. Министъра на земеделието и храните – Мирослав Найденов

    3. Председателя на Комисията по земеделието и горите – Десислава Танева

      4. Председателя на Селскостопанска академия – ст.н.с. І ст. д-р Светла Бъчварова, дхк

        5. Директора на Аграрен Университет – доц. Греков