Статии

Удължен срок за изпращане на заявки и резюмета за участие в Юбилейна научна конференция с международно участие „Устойчиво и конкурентноспособно земеделие в условията на глобални климатични промени“ 3-4 септември 2024 г.

 Удължен срок за изпращане на заявки и резюмета - 30.06.2024

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ:

Юбилейна научна конференция с международно участие

„Устойчиво и конкурентноспособно земеделие в условията на глобални климатични промени“

 03-04 СЕПТЕМВРИ 2024 г.

Институт по царевицата - Кнежа

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА :

1. ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ

2. ТЕХНОЛОГИИ НА ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ

3. ЕКОЛОГИЯ И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

4. ЖИВОТНОВЪДСТВО

5. АГРОТЕХНИКА И ИКОНОМИКА НА ПОЛСКИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ