Статии

Удължен срок за изпращане на заявки и резюмета за участие в Юбилейна научна конференция с международно участие „Устойчиво и конкурентноспособно земеделие в условията на глобални климатични промени“ 3-4 септември 2024 г.

 Удължен срок за изпращане на заявки и резюмета - 30.06.2024

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ:

Юбилейна научна конференция с международно участие

„Устойчиво и конкурентноспособно земеделие в условията на глобални климатични промени“

 03-04 СЕПТЕМВРИ 2024 г.

Институт по царевицата - Кнежа

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА :

1. ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ

2. ТЕХНОЛОГИИ НА ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ

3. ЕКОЛОГИЯ И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

4. ЖИВОТНОВЪДСТВО

5. АГРОТЕХНИКА И ИКОНОМИКА НА ПОЛСКИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

 

Изисквания към авторите

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА :

 • ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ
 • ТЕХНОЛОГИИ НА ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ
 • ЕКОЛОГИЯ И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
 • ЖИВОТНОВЪДСТВО
 • АГРОТЕХНИКА И ИКОНОМИКА НА ПОЛСКИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

1.Заявките за участие и резюметата (до 250 думи) да се изпратят в срок до 31.05.2024 г. на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или попълнена онлайн заявка на следния адрес: https://forms.gle/pcjUNxNZPGb7KEZ3A

Повече информация на следния адрес на конференцията:

2. Потвърждение за участие ще получите на посочения от вас e-mail.

3. Пълният текст на постерите и докладите да бъде представен съгласно изискванията за отпечатване в сп. “ Bulgarian Journal of Crop Science ” в срок до 31.08.2024 г. (на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ). Докладите ще бъдат отпечатани и публикувани в BJCS.

4. Всеки участник може да бъде първи автор на един доклад или постер и съавтор в други. Размер на постера – 80/120 см.

5. Таксата за правоучастие е в размер на 150 лв. и трябва да бъде платена до 30. 07.2024 г г. и след 30.07.2024 г. в размер на 180 лв. по банков път по сметка:

IBAN: BG 89BPBI79443195058203

BICBPBIBGSF

Юробанк и Еф Джи България АД офис гр. Кнежа

* ) представя се копие от валиден документ, удостоверяващ това

Забележка: При заплащане на таксата по банков път, да се изпращат на E-mail данните на платеца за издаването на фактурa, основание за плащане.

6. Таксата включва отпечатване на материалите, кафе пауза и обяд.

7. Пътни, дневни и нощувки се поемат от участниците.

 

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ

  

Ще бъдат публикувани материали одобрени след рецензии.

 

Одобрените и публикувани материали ще бъдат достъпни на сайта на списание Bulgarian Journal of Crop Science

 Списанието се индексира в:

CABI: CAB Abstracts (available at Web of Science platform, CABI: CAB Abstracts® and Global Health®)

AGRIS

AGRICOLA

DOAJ

EBSCO

GOOGLE SCHOLAR

WORLDCAT

 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЗЮМЕТО:

 

Резюме на български и английски езици, което съдържа:

 

 • Заглавие на статията: Заглавието трябва да бъде кратко, да идентифицира точно съдържанието на ръкописа, да бъде изписано с удебелен  шрифт (Bold), размер на шрифта 14, без никакви съкращения.
 • Името и фамилията на всеки автор се посочват под заглавието, изписани с малки букви, размер на шрифта 12.
 • Институцията, за която работи всеки автор, се изписва под името и фамилията на автора, с размер на шрифта 12, цифрите в суфикса трябва да се използват за позоваване на адресите на авторите (1, 2…).
 • Посочва се ORCID ID на авторите, ако притежават такъв номер.
 • Кореспондиращият автор и неговата електронна поща се посочват със звездичка (*).
 • Резюме и ключови думи: Резюмето отразява кратко и ясно основната информация и научното въздействие на статията като цитира основните получени резултати. Не трябва да надвишава 250 думи. Ключовите думи трябва да бъдат правилно подбрани и да представят същността на изследването. Не трябва да се посочват повече от 6 ключови думи.

Важни дати

Рейтинг

 

 До 30.06.2024 г. – изпращане на заявки и резюмета

 До 30.07.2024 - заплащане на такса правоучастие по банкова сметка:

 До 31.08.2024  - изпращане на пълния текст на докладите на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За контакти

5835 Кнежа Институт по царевицата

t +359 9132 7163 f

+359 9132 7711

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.ic-kneja.com