ФАО 300-399

 

КНЕЖА 307

ФАО 300-400

 Вегетационен период

Достига зрялост за 110 дни.

Растения

Средно високи, здрави, неполягащи.

Кочани

Дължина 21 см. Брой редове 18.

Форма – конично – цилиндрична.

Зърно

Жълто, тип конски зъб.

Продуктивност и оптимални условия

Добив: без напояване  - 800 - 1000 кг/дка, с напояване – 1200 - 1500 кг/дка.

Оптимална гъстота: без напояване - 65000 р/дка, с напояване - 7000 р/дка.

 


 

КНЕЖА 310

 FAO 300-400

 Вегетационен период

Достига зрялост за 105-110 дни.

Растения

Kneja 310

Средно високи, здрави, неполягащи.

Кочани

Дължина 19* см. Брой редове 16-18.

Форма – конично – цилиндрична.

Зърно

Жълто, тип конски зъб.

 Продуктивност и оптимални условия

Добив: без напояване  - 800 - 1000 кг/дка,

с напояване – 970-1100 кг/дка.

Оптимална гъстота: без напояване - 6500 р/дка,

Маса на 1000 зърна – 310 g.

 


 

КНЕЖА 317

ФАО 300 – 400

Вегетационен период – 105–110  дни.

Височина на растенията – високи 250 – 260 см, неполягащи.

Дължина на кочана – 23 – 25см.

Брой редове – 16.

Зърно –  жълто на цвят, тип конски зъб.

Добив:

Без напояване – 1000 кг/дка,

С напояване –    1200 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 6500р/дка,

С напояване – 7500р/дка.

 


 

 

КНЕЖА 320

ФАО 300-400

 

Вегетационен период – 105–110  дни.

Височина на растенията – високи 260-280  см, неполягащи.

Дължина на кочана – 25см.

Брой редове – 14.

Зърно –  жълто на цвят, тип конски зъб.

Добив:

Без напояване – 1000 кг/дка,

С напояване –    1200 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 6500р/дка,

С напояване – 7500р/дка.