ФАО над 600


КНЕЖА М611

ФАО 600 – 700.

Вегетационен период – 135-140 дни.Kneja M611

Височина на растенията –240-245см. средно високи, здрави, неполягащи.

Дължина на кочана – 23-27 см.

Брой редове – 14-16.

Зърно – жълто на цвят, зъбовидно,

Маса на 1000 зърна: 350-380 гр.

Добив:

Без напояване – до 1000 кг/дка,

С напояване – до 1780 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 4000 - 4200р/дка,

С напояване – 5000 - 5500р/дка.

*Модифицираният хибрид Кнежа М611 има същата характеристика, както оригиналния хибрид, но има по-добро семепроизводство, по-кратка вегетация с 1-2 дни и се прибира с 1% по-ниска влага в зърното.Продуктивността му е 103-105% по-висока от Кнежа 611.


 

КНЕЖА 613

ФАО 600 – 700.

Вегетационен период – 130-135 дни.Kneja 613

Височина на растенията – 250-255см., здрави,  небратящо стъбло, при интензивни условия поляга.

Дължина на кочана – 24-26 см.

Брой редове – 16-18.

Зърно – тип конски зъб.

Маса на 1000 зърна: 370 гр.

Добив:

Без напояване – до 1000 кг/дка,

С напояване –  до 1500 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 4000р/дка,

С напояване – 5500р/дка.


 

КНЕЖА 614

ФАО 600 – 700.

Вегетационен период – 135-140 дни.Kneja 614

Височина на растенията – 300-310 см., здрави, неполягащи.

Дължина на кочана – 22-24 см.

Брой редове – 14-16.

Зърно – жълто на цвят, тип конски зъб.

Добив:

Без напояване – до 1000 кг/дка,

С напояване – до1600 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 4000 – 4500р/дка,

С напояване – 5000 – 5500р/дка.

*В Гърция, в опити е дал 1690 кг/дка, а в производството от цялата площ средно 1300 – 1400 кг/дка.


 

КНЕЖА 619

ФАО 600 – 700.

Вегетационен период – 130-132 дни.Kneja 619

Височина на растенията – 230-260 см., здрави, неполягащи, формиращи по 1 кочан.

Дължина на кочана – 22-24 см.

Брой редове – 16-18.

Зърно – жълто на цвят, тип конски зъб.

Маса на 1000 зърна: 350-380 гр.

Добив:

Без напояване – до 1000 кг/дка,

С напояване – до 1400 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 4500р/дка,

С напояване – 5500р/дка.

*Семепроизводството му се извършва по класически начин (с обезметляване) или по схема на „смесване“. По втората схема в масовия посев има около 50% растения със стерилни метлици, като добивът може да се увеличи с 8-10%, ако се сее съвместно (ленточно) с хибриди със същата вегетация, произведени по същата схема – т. нар. система „Плюс“.


 

КНЕЖА 620

ФАО 600 – 700.

Вегетационен период – 130-135 дни.Kneja 620

Височина на растенията – 280-300см., здрави, неполягащи.

Дължина на кочана – ? см.

Брой редове – ?.

Зърно – жълто на цвят, тип конски зъб.

Маса на 1000 зърна: 380 – 400 гр.

Добив:

При оптимални условия до 1600 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 4000р/дка,

С напояване – 6000р/дка.


 

КНЕЖА 621

ФАО 600 – 700.

Вегетационен период – 130-135 дни.

Kneja 621

Височина на растенията – 270-290см., здрави, неполягащи.

Дължина на кочана –  ? см.

Брой редове – ?.

Зърно – жълт връх и оранжева гръбна страна, тип конски зъб.

Маса на 1000 зърна: 350-370 гр.

Добив:

Без напояване – 1400 кг/дка,

С напояване –1550 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 4000р/дка,

С напояване – 6000р/дка.


 

Кнежа М625

ФАО 600 – 700.

Вегетационен период – 132-135 дни.Kneja M625

Височина на растенията – 230-250см., здрави, неполягащи.

Дължина на кочана – 22-24 см.

Брой редове – 16-18.

Зърно – жълто, полуконски зъб.

Маса на 1000 зърна: 350-370 гр.

Добив:

Без напояване – до 1000 кг/дка,

С напояване –до 1350 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 4000 – 4500р/дка,

С напояване – 5000 – 5500р/дка.

*Модифицирана формула на хибрид  Кнежа 625. Характеристиката му е същата, както на оригиналния хибрид, но е с 1-2 дни по-късен. Има продуктивност 103 – 106% от Кнежа 625. Семепроизводсвто му е изключително изгодно, с много висок размножителен коефициент. От 1 дка семепроизводна площ могат да се засеят 150 – 200 дка за зърно. Хибридът е с по – висока адаптивна способност. Може да се произвежда по схема на смесване (с 50% стерилни растения) и да бъде включен в т. нар. „Система Плюс“ с новите хибриди на института.


 

КНЕЖА 683А

ФАО над 600.

Вегетационен период – 135 дни.Kneja 683A

Височина на растенията – 270-290см., здрави, неполягащи.

Дължина на кочана – 24-27 см.

Брой редове – 16.

Зърно – жълто на цвят, тип конски зъб и заема 84% от общото тегло.

Добив:

Без напояване – до 1300 кг/дка,

С напояване – до 1500 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 4000р/дка,

С напояване – 6000р/дка.


 

КНЕЖА 648

ФАО над 600

Вегетационен период – 135 дни.Kneja 648

Височина на растенията – високи 220-230 см, неполягащи.

Дължина на кочана – 22-24 см.

Брой редове – 12-14

Зърно – жълто на цвят, тип конски зъб

Добив:

Без напояване – 1220 кг/дка

С напояване – 1400 кг/дка

Оптимална гъстота:

Без напояване – 5000 р/дка,

С напояване – 6000 р/дка.