Хибриди в Официалното изпитване в системата на ИАСАС

 

Официално изпитване на хибриди на ИЦ-Кнежа в ИАСАС през 2023

Година на изпитване

200-400 по ФАО

400-500 по ФАО

500-600 по ФАО

600+ по ФАО

За първа година

Кнежа 332

Кнежа 333

Кнежа 334

Кнежа 335

Кнежа 336

Кнежа 480А

Кнежа 484

Кнежа 485

Кнежа 486

Кнежа 487

Кнежа 488

Кнежа 489

 

Кнежа 511А

Кнежа 582

Кнежа 583

Кнежа 584

Кнежа 585

Кнежа 586

Кнежа 587

Кнежа 588

Кнежа 654

Кнежа 655

Кнежа 656

Кнежа 657

За втора година

 

 

Кнежа 577

Кнежа 579

Кнежа 581

За трета година

 

 

 

 

 

Официално изпитване на хибриди на ИЦ-Кнежа в ИАСАС през 2022 

Година на изпитване

200-400 по ФАО

400-500 по ФАО

500-600 по ФАО

600+ по ФАО

За първа година

Кнежа 327

Кнежа 328

Кнежа 329

Кнежа 330

Кнежа 331

Кнежа 481

Кнежа 482

Кнежа 483

Кнежа 577

Кнежа 578

Кнежа 579

Кнежа 580

Кнежа 581

 

За втора година

 

Кнежа 576 

Кнежа 652

Кнежа 653

За трета година

 

 

 

 

Официално изпитване на хибриди на ИЦ-Кнежа в ИАСАС през 2021 г

Година на изпитване

200-400 по ФАО

400-500 по ФАО

500-600 по ФАО

600+ по ФАО

За първа година

Кнежа 325

Кнежа 326

Кнежа 476

Кнежа 477

Кнежа 478

Кнежа 479

Кнежа 480

Кнежа 576

Кнежа 652

Кнежа 653

За втора година

Кнежа 324

Кнежа 474

Кнежа 475

 

 

За трета година

 

 

 

Кнежа 650А

 

Официално изпитване на хибриди на ИЦ-Кнежа в ИАСАС през 2020 г

Година на изпитване

200-400 по ФАО

400-500 по ФАО

500-600 по ФАО

600+ по ФАО

За първа година

Кнежа 324

 

Кнежа 474

Кнежа 475

 

 

За втора година

 

 

Кнежа 574

Кнежа 575

Кнежа 650А

Кнежа 651

За трета година

 

Кнежа 466

 

 

 

Официално изпитване на хибриди на ИЦ-Кнежа в ИАСАС през 2019 г

Година на изпитване

200-400 по ФАО

400-500 по ФАО

500-600 по ФАО

600+ по ФАО

За първа година

Кнежа 322

Кнежа 323

 

Кнежа 574

Кнежа 575

Кнежа 650А

Кнежа 651

За втора година

Кнежа 321

Кнежа 473

Кнежа 568

Кнежа 570А

Кнежа 571

Кнежа 572

Кнежа 573

 

За трета година

Кнежа 649

 

Официално изпитване на хибриди на ИЦ-Кнежа в ИАСАС през 2018 г

Година на изпитване

200-400 по ФАО

400-500 по ФАО

500-600 по ФАО

600+ по ФАО

За първа година

Кнежа 321

Кнежа 470

Кнежа 471

Кнежа 472

Кнежа 473

Кнежа 568

Кнежа 569

Кнежа 570А

Кнежа 571

Кнежа 572

Кнежа 573

За втора година

Кнежа 466

Кнежа 467

Кнежа 565

Кнежа 648

Кнежа 649

За трета година

Кнежа 320

Кнежа 564