Национални научни програми

 

 

Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“ на Министерството на образованието и науката (МОН), одобрена с Решение на МС № 866/26.11.2020 г.

 

 


 

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

http://www.uni-sz.bg/wp-content/uploads/truni/file/bio.png

 

 


 

НП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2”

program