Институт по царевицата - Кнежа участва в Ден на кариерата в Аграрен Университет - Пловдив

ДЕН НА КАРИЕРАТАНа 17 април екип от Институт по царевицата – Кнежа взе участие в Ден на кариерата организиран от Аграрният университет в Пловдив.

Институт по царевицата в Кнежа, като водеща организация в изследването и развитието на царевичната култура, редовно участва в този форум, представяйки своите постижения и иновации. Сътрудничеството между академичните институции и специализирани изследователски центрове е от съществено значение за развитието на съвременното земеделие и предоставя на студентите ценен поглед към приложните науки.

Пред студентите от Аграрен университет – Пловдив, ИЦ-Кнежа презентира своята програмна акредитация на докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ от професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина в Селскостопанската академия. Докторската програма, предлагана от института, е отлична стъпка за тези, които искат да допринесат за научните изследвания и иновациите в аграрния сектор. Участието на Института в Деня на кариерата подчертава значението на научните изследвания в аграрния сектор и възможностите за кариера, които той предлага. Това е пример за практическото приложение на академичните знания и умения, което е от съществено значение за развитието на квалифицирани специалисти, готови да отговорят на нуждите на съвременното земеделие.

В неформална обстановка, на обособен щанд на института, студентите се срещнаха с професионалисти, които работят върху реални проблеми и да научат повече за възможностите за стаж, работа и обучение в тази област.

Денят на кариерата в Аграрния университет в Пловдив е важен мост между теорията и практиката, който помага на студентите да направят първите стъпки към успешна професионална реализация в аграрния сектор

 


 

ДЕН НА ЗЕМЯТА

den na zemqta

 

Денят на Земята се отбелязва на 22 април. Този ден е символ на обединението на усилията на хората по целия свят в стремежа към опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие. Науката играе ключова роля в разбирането на сложните процеси, които се случват на нашата планета и предоставя необходимите знания за разработване на решения за предизвикателствата, свързани с изменението на климата, загубата на биоразнообразие и замърсяването. В България, както и в много други страни, Денят на Земята се отбелязва с различни инициативи, които целят да информират и мотивират обществото за активно участие в защитата на околната среда. Също така, този ден е възможност за размисъл за връзката между човечеството и природата, и за необходимостта от създаване на баланс между научния прогрес и запазването на земните ресурси. 


 

 

 


 

Да избереш и засееш правилния хибрид

69933188 2684916164873630 184116731059372032 n 2

 Изборът на правилния хибрид и времето на засяване са критични за успешното отглеждане на царевица. И през тази година Институт по царевицата – Кнежа предлага хибриди, доказали своите стопански качества, като Кнежа 310, Кнежа 435, Кнежа 462, Кнежа 560, Кнежа 561 и Кнежа 683А, резултат на дългогодишна селекция и научни изследвания. При избора на хибрид е важно да се вземат предвид, регионалните климатични условия и почвените характеристики.

Повече информация в интервюто на доц. д-р В. Вълкова – зам. Директор на Институт по царевицата – Кнежа пред Агри.бг

 

Ново признание за селeкционерите от Института по царевицата в Кнежа за двата хибрида царевица, Кнежа 652 и Кнежа 653 на АГРА 2024.

agra inowacii 2024

 

На официална церемония в рамките на Международното изложение Агра 2024, Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев връчи награди за научна дейност и разработки в конкурса за иновации. Събитието се провежда за 15-и път по инициатива на Международния панаир в Пловдив и с подкрепата на Министерството на земеделието. В конкурса тази година участват 35 фирми и 15 научни института с иновативни продукти, научни разработки и технологии.

 Институтът по царевицата в Кнежа бе отличен за два хибрида царевица: Кнежа 652 и Кнежа 653. Тези иновативни продукти са резултат от усилията на българските учени и земеделски специалисти, които продължават да развиват и внедряват новаторски решения в селекцията на царевицата.

Нашите хибриди ще помогнат на земеделците да постигнат по-добри резултати в отглеждането на царевица, като подобрят добивите си с устойчиви на болести и неприятели растения. Сухоустийчиви, създадени за нашите агро-екологични условия .

Поздравления за наградените селекционери и техните екипи - доц. д-р Валентина Вълкова и доц. д-р Наталия Петровска автори на хибрида Кнежа 652, доц. д-р Геоги Йорданов автор на хибрида Кнежа 653 за техните нови постижения!

 

 

 


 

 

Институт по царевицата - Кнежа с участие в два конкурса за иновации на АГРА 2024

  

 

ITI 2024 3

 

За поредна година Институт по царевицата – Кнежа взе участие в XХII изложение – Agra - Agrotech-IТI’2024 – категория нови сортове растения. Кандидате бяха новопризнатите през 2024 г. хибриди захарна царевица Кнежа sweet 1, пуклива царевица Кнежа pop 1 и Кнежа 576.

 Кнежа sweet 1 e нов хибрид захарна царевица. Предназначен за здравословно, балансирано и вкусно хранене на хората с биологично активна и екологично чиста храна. Едри, жизнени растения. Притежава отлични вкусови качества при варене и печене на кочаните. Подходящ за свежа консумация и консервиране. Много добър търговски вид.

Сертификат № 11297/25.01.2024 на Патентно Ведомство

Кнежа pop 1 е нов хибрид пуклива царевица. Хубави, бели, едри и хрупкави пуканки, с овална форма, с добър търговски вид и много добри вкусови качества

Сертификат № 11298/25.01.2024 на Патентно ведомство на Република България

Автор на хибридите е доц д-р Георги Йорданов

 

 

Кнежа 576 – нов хибрид царевица. Подходящ е за отглеждане при сухи и поливни условия за зърно и силаж.

Хибридът съчетава висока продуктивност с устойчивост към икономически важни болести

и неприятели по царевицата. Сухоустойчив е. При трайно засушаване рязко се отличава от другите хибриди в средно-късната група с по-добрата си продуктивност

Автори на хибрида са ас. Красимир Павловски, доц. д-р Валентина Вълкова, доц. д-р Наталия Петровска

Сертификат № 11293/25.01.2024 на Патентно ведомство на Република България

 

 Inovacii 2024  ITI 2024 2

 

Институт по царевицата и тази година участва с авторски разработки в Конкурса за иновации в 31-ото издание на изложбата „Агра“ в Пловдив. 

В Раздел VII „Научни разработки“ , ИЦ – Кнежа  участва с хибриди царевица Кнежа 652 и Кнежа 653.

 

Кнежа 652Кнежа 652 нов български хибрид царевица за фуражно зърно, силаж и биогаз.

Късен хибрид царевица – група над 600 по ФАО, предназначен за производство на зърно, силаж и биогаз

Поради убедително превъзходство на добива на хибрид Кн 652 над този на стандартите в ИАСАС, хибридът е признат след двугодишно изпитване

Подходящ за екстензивно и интензивно производство

Хибрид за ранна сеитба (10°С на почвата), с бърз начален темп на развитие

Здраво, високо (260-280 см), добре облистено стъбло (13-15 бр.), устойчиво на полягане

Добър синхрон в цъфтежа на репродуктивните органи (ASI = 0-2)

Компактни, едри кочани с дължина 24-25 см, брой редове 16, брой зърна в ред 50-52 (800-832 зърна на кочан), тегло на зърно от кочана – 230 гр., дължина на зърното 10-12 мм

Маса на 1000 семена – 273,5 гр.

 

Хектолитрово тегло – 75 кг/хл.

Рандеман – 84-85%

Бързо изпускане на влагата от зърното при достигане на физиологична зрялост, подходящ за механизирано прибиране

Високи качествени показатели на зърното и силажа – съдържание на протеин в зърното 10,38-10,43%; скорбяла – 68,01%; фибри – 2,07%;

Устойчив на икономическите важни болести при царевицата - листен пригор (Helminthosporium turcicum), обикновена главня (Ustilago zea), фузариоза по стъблото и кочана (Fusarium ssp.)

Подходящ за включване в Система „Плюс“ с всички късни хибриди, за повишаване на добива на зърно от единица площ

Препоръчителна гъстота на отглеждане

При неполивни условия – 5000-5200 раст/дка

При поливни условия – 6300-6500 раст/дка

 

Със заповед № РД 12-2/15.03.2023 г. Министъра на земеделието утвърди признаването и вписването в Официалната сортова листа на Република България на хибрид на Кнежа 652.

Хибридът е създаден в Институт по царевицата – Кнежа от доц. д-р. Валентина Вълкова и доц. д-р Наталия Петровска

 Притежава сертификат №11294 от 25.01.2024 г. на Патентно ведомство на Република България.

 

Кнежа 653Кнежа 653 – нов български хибрид царевица за фуражно зърно.

Средно късен до късен, ФАО 550, хибрид царевица за фуражно зърно.

Изпуска бързо влагата на зърното и достига навреме до стандартна влага на зърното, подходящ за механизирано прибиране.

Растения - високи, здрави, над 3м (310см), устойчиви на полягане, добре облистени с дълги (100см) и широки (12см) листа, с голяма фотосинтезираща листна площ (над 8000см2) - подходящи за силаж и цяло растенийно прибиране.

При естествени условия на отглеждане устойчив на главня –Ustilago zeae и фузариум – Fusarium graminearum, стъблено и кореново гниене.

Многоредови , цилиндрични кочани – 18 реда х 45 зърна в ред, или 810 зърна в кочан. Средния брой кочани на едно растение достига 1.2 броя, което осигурява компенсаторни възможности на посева при по-ниски гъстоти на отглеждане.   ( Снимка 1.)

Зърното е едро, дълбоко, лесно се оронва от вретеното с високо хектолитрово тегло – 76 kg/hl.

Рандемана на зърно от кочана е висок – достига 84-85%.

Продуктивност. Резултатите от изпитването, при неполивни условия, на реалните продуктивни възможности на хибрида в ИАСАС за 2021г. показват че той превишава средния стандарт от опита със 105,8%. и от него са получени около 1000кг/дка стандартно зърно при неполивни условия на отглеждане.

Има възможности да се отглежда при по-ниски гъстоти, за икономия на семена.

Качество на зърното . Повишено белтъчно съдържание на зърното – 9.9 – 10%. Резултатите от Химически анализ за съдържание на протеин в зърното на новия хибрид царевица Кнежа 653 показва, че той е с по-високо белтъчно съдържание от някои други търговски хибриди (Таблица 1.) Подходящ за силаж и цяло растенийно прибиране.

 

Таблица 1.

Химически анализ за съдържание на протеин в зърното на новия хибрид царевица Кнежа 653 и някои търговски хибриди царевица, осъществен с помощта на апарат Sup NIR -2700 SERIES, през 2023 година в Института по царевицата - Кнежа.

Анализиран

Хибрид

Съдържание на Протеин

(%)

В % към

Р9903

( Стандарт1)

В % към

Кнежа 435

(Стандарт 2)

Р9903 - ( Стандарт1)

8.5

-

89.5

Кнежа 435 - (Стандарт 2)

9.5

111.8

-

 Кнежа 653

 9.9 – 10.0

 116.5

 104.2

 

 

Със заповед № РД12-2 от 15.03.2023 година на Министъра на земеделието се утвърждава и признава хибрид царевица Кнежа 653 за вписване в Официалната сортова листа на Р.България.

Хибрид царевица Кнежа 653 е създаден в Института по царевицата в град Кнежа от селекционера доц.д-р Георги Йорданов.

Притежава Сертификат на Патентно ведомство №11295/25.01.2024 г.

 

 


 


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Страница 1 от 19