Участие във виртуална борса за хранителни и строителни продукти "AGRICONS"

Институт по царевицата участва във виртуална борса за хранителни и строителни продукти „AGRICONS”,организирана по проект MIS-ETC Code 559 със съдействието на Национален център за информационно обслужване гр. Плевен.

Проявен е интерес към средно късни и късни царевични хибриди на Института. Осъществени са контакти с Местната асоциация на работодателите в гр. Калафат (LEASME), на която ще бъдат представени царевични хибриди за организиране на демонстративно поле.

SDC12046   SDC12049