Работно посещение на учени от Институт по царевицата - Кнежа в Академията за селскостопански науки и ЦНТС в гр. Харбин, Република Китай.

2

 

Oт 15 до 23.09.2018 г. Директорът на Институт по царевицата доц. д-р. Наталия Петровска, зам. директорът доц. д-р. Валентина Вълкова и асистент Димитър Велчев бяха на работно посещение в Академия за селскостопански науки и Центъра за Научно-техническо сътрудничество в гр. Харбин, Република Китай. Целта на посещението бе задълбочаване на двустранното сътрудничеството, както и обмен на научните постижения и технологии в областта на селекцията на царевицата.

Партньорските отношения на Институт по царевицата – гр. Кнежа и Хейлундзянската Академия за селскостопански науки има вече няколкогодишна история. През 2017 година в Институт по царевицата – Кнежа бяха изпитани 41 броя китайски царевични хибрида. През 2018 година в поле на Институт по зърнени култури и соя в гр. Джямусъ са заложени и изпитани 60 български хибриди царевица. Поради обилните валежи през тази година, тези хибриди ще бъдат прибрани едва в края на месец октомври.

Неофициален домакин на посещението бе Проф. Сиджа Сонг, селекционер към Хейлундзянската Академия, създател на над 50 царевични хибрида, четиринадесет от които заемат значителен дял в земеделската им практика. Предоставена ни беше възможност да посетим четири демонстративните и опитни полета, както и едно зимно селекционно поле на Проф. Сонг.

Посетихме Институт по зърнени култури и соя в гр. Джямусъ, където в две презентации представихме историята, развитието и дейността на нашия Институт, както селекционната и семепроизводна ни работа. В дискусия след срещата беше обменен опит с техните селекционери по отношение на методите на селекция, работните програми по създаване на нови хибриди царевица и генетичната плазма, която се използва като изходен материал. Директора на този институт е Професор Джан Хон Тгуен, изтъкнат селекционер на царевични хибриди. Три от неговите хибриди са изпитани през 2017 г. в опитното поле на ИЦ-Кнежа и са превишили по добив зърно и българските, и чуждите стандарти.

На 21-ви по време на работен обяд бяха обсъдени посещенията и впечатленията от направените обходи на селекционни и опитни полета. Разменени бяха мнения относно методите на работа в областта на селекцията на царевица, по които се различаваме в работните си програми. Договорено беше двустранно сътрудничество за следващата стопанска година и са предоставени за изпитване в двете страни по 32 новосъздадени хибриди царевица.

 

1    2-8

Представяне на Институт по царевицата – гр. Кнежа в сроден Институт в гр. Джямусъ.                                                                                                                                                                                            

Връчване на почетен плакет от Директорът на Институт по царевицата  - Кнежа, доц. д-р. Наталия Петровска на Проф. Джан Хон Тгуен, Директор на Институт по зърнени култури и соя в гр. Джямусъ

 3    4

Посещение на изложба в музея на Академията за селскостопански науки – гр. Харбин, организирана по повод 60 годишнината от създаването й. – Проф. Сиджа Сонг, доц. д-р. Валентина Вълкова, доц. д-р. Наталия Петровска и асистент Димитър Велчев.                                                                                                                                                     

 Доц. д-р. Валентина Вълкова, доц. д-р. Наталия Петровска и асистент Димитър Велчев в Центърът за Научно-техническо сътрудничество към Хейлундзянската Академия за научни изследвания и технологично сътрудничество в областта на селското стопанство с Руската Федерация, Общността на независимите държави и страните от Централна и Източна Европа

5   6

 Зимно селекционно поле на Проф. Сиджа Сонг

с хаплоидни материали в гр. Харбин.

 Посещение на селекционен питомник 

                    

7

Посещение с колеги на демонстративно поле на Проф. Джан Хон Тгуен