„АГРА“ 2019 – високи отличия и заслужен интерес към нашите хибриди царевица.

   

          От 20 до 24февруари се проведе Международната селскостопанска изложба „АГРА“ 2019. Институт по царевицата традиционно участва на изложението със свой щанд в палата №6. На него бяха показани последните иновационни продукти и технологии при отглеждане на царевицата. Интересът към българските хибриди царевица традиционо беше голям. Търсеха се хибриди от всички групи на зрялост, за производство на зърно и силаж, специални хибриди царевица - захарна и пуклива. Посетителите на щанда си тръгваха информирани и за пореден път се убеждаваха, че българската селекция не изостава от световната, конкурентноспособна е и има голямо бъдеще. Наред с информационните материали за всеки един хибрид, те бяха консултирани за правилен избор на хибрид и технология на отглеждане от научните работници ас. Мария Горнишка и ас. Красимир Павловски.

        Наши учени взеха участие в дискусионният форум „Разширяване на диалога наука-земеделие-общество. Научно-приложните изследвания в помощ на българското земеделие“,  с презентация на тема: „Синтетични популации - ценен изходен материал за селекция при царевицата“, изнесена професионално и на много високо научно ниво от доц. Д-р Наталия Петровска и доц д-р Валентина Вълкова. Разискваната тема е част от работата по НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ на Министерството на Образованието и Науката, https://www.mon.bg/bg/58

          В конкурса за иновации на „Агра 2019“, в раздел „Сортови семена и посадъчен материал“, Институт по царевицата спечели Грамота за новите хибриди царевица:

     53026413 2245152779106064 7605823594391666688 n
 Кнежа 317Ранен, високодобивен хибрид с отличен фитосанитарен профил по отношение стопанско значими болести. Прибира се със стандартна влага. Спестяват се разходи за допълнително просушаване. Възпрепятства инвазията на чужди селекционни продукти в относително свободната ниша в ранната група на зрялост. Освобождава площите през втората половина на месец август и създава възможност за качествена и навременна подготовка за засяване в оптималния агротехнически срок на есенно-зимни култури.

   авторски колектив: доц. д-р. Димитрина Илчовска, доц. д-р. Миладин Генов, доц. д-р. Наталия Петровска, доц. д-р. Валентина Вълкова, ас. Бисерка Хинкина и ас. Димитър Велчев.

 Кнежа 461 - средно ранен, високодобивен. Бързо изпуска влага, поради отворени обвивни листа на кочана. Сухоустойчив, стрестолерантен и устойчив на икономически важните болести и неприятели по царевицата.

   авторски колектив: доц. д-р Наталия Петровска, доц. д-р Иванка Генова

 Кнежа 560 – високодобивен хибрид от средно късната група на зрялост, предназначен за зърнопроизводство, стрестолерантен. Оптимална за групата си влага в зърното при прибиране. Подходящ за отглеждане при сухи и поливни условия. Устойчив на икономически важните болести и неприятели по царевицата.

   авторски колектив: доц. д-р Валентина Вълкова, проф. д-р Кирил Христов,  доц. д-р Димитрина Илчовска, доц. д-р Иванка Иванова

    

 

       Хибрид Кнежа 317 получи златен плакет за победител в категория “Нови сортове“от XII НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ИТИ’2019, организирано от СЪЮЗЪТ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Изложението се проведе от 20 до 24 февруари 2019 в рамките на Международния Панаир в Пловдив.

 

                                     Diplom ITI 2019 - MRI-Kneja   ITI 2019 - MRI-Kneja