Посещение на ученици от ПГЗ "Стефан Цанов" гр. Кнежа

 

Посещение на ученици от 9 клас на ПГЗ "Стефан Цанов" в лаборатория по фитопатология на Институт по царевицата на 20.03.2019 г.

DSC07583   DSC07591   DSC07592