Посещение на ученици от 12-ти клас на ПГЗ "Стефан Цанов" гр. Кнежа

Посещение на ученици от 12-ти клас на ПГЗ "Стефан Цанов" в лаборатория по агрохимия на Институт по царевицата на 25.03.2019 г.

DSC07606   DSC07612   DSC07610