"АГРА 2020" - Златни плакети и грамоти от конкурсите за иновации за Институт по царевицата

b080ed03a0290666522a1d83a5be99e7На КОНКУРС ЗА ИНОВАЦИИ в рамките на международната изложба АГРА 2020  - Институт по царевицата бе награден с грамота в категория "Научна дейност и разработки" за хибридите царевица Кнежа 320, Кнежа 564, Кнежа 565 и Кнежа 648.

На ХIV Национално Изложение „ИТИ’2020“, Институт по царевицата  с 4-ри Златни плакета е победител в категория „Нови сортове“ c новосъздадените си царевични хибриди Кнежа 320,, Кнежа 564, Кнежа 565 и Кнежа 648.

Предложените хибриди са от най-търсените групи на зрялост, които могат да задоволят всяко търсене на земеделските производители. 

Създадени са при агроклиматични условия за страната, с всички промени в тях. Доказали своите качества и в сортоизпитване и признаване, те не отстъпват по биологични и стопански качества на чуждата селекция. 

Кнежа 320, обогатява набора от хибриди в относително свободната ниша в ранната група на зрялост. Освобождава площите навреме и създава възможност за качествена подготовка н засяване на есенно зимните култури в оптимален агротехнически срок.

авторски колектив:доц. д-р Димитрина Илчовска, доц. д-р Миладин Генов, доц. д-р Наталия Петровска, доц. д-р Валентина Вълкова

Кнежа 564, икономически ефективно решение на проблема със зърното за фураж и промишлена преработка в България, притежава висок рандеман на зърно 87-90%, голяма биомаса.При естествени условия на отглеждане е

авторски колектив:доц. д-р Георги Йорданов, доц. д-р Миладин Генов

Кнежа 565, характеризира се със стабилен добив и устойчивост на променливи климатични условия. Бързо изпуска влагата, реализира висок добив.

Автор: доц. д-р Наталия Петровска

Кнежа 648, Висока адаптивност на биотичен и абиотичен стрес. Стабилен добив при различни условия на отглеждане. Реализира висок добив на зърно и биомаса.

авторски колектив: доц. д-р Наталия Петровска, доц. д-р Иванка Генова

Всички хибриди съчетават висока продуктивност и устойчивост към икономически важни болести и неприятели по царевицата.

e3c171a36712cdfa70da978b958ef67ac8ca5284   87258496 10215956734220633 9052858042747453440 n

87357896 10215956734500640 4261550277183668224 n