Царевицата - злато от древността

 

ЦАРЕВИЦАТА - ЗЛАТО ОТ ДРЕВНОСТТА

 

1„Преди много години, когато индианците за първи път се появили на земята, живял един човек далече от другите индианци. Той не познавал огъня и се хранел предимно с корени, кори от дървета и ядки, но този индианец се почувствал много самотен, уморил се да рови за корени, загубил апетит и няколко дена спял под слънцето.

 Когато се събудил, той видял нещо, което стояло близо до него и от което в началото много се изплашил. Но когато това нещо го заговорило, сърцето му се стоплило, защото това била една красива жена, с дълга руса коса, която въобще не приличала на индианка.

 Жената го завела до една много суха трева, казала му да вземе съчки и да ги трие една в друга. Много скоро от тях излязла искра, тревата я подхванала и бързо като стрела пламъкът изгорил всичко. Тогава тя казала: „Когато слънцето залезе , хвани ме за косата и ме влачи по изгорялата земя.” Индианецът се възпротивил, но тя му обяснила, че когато на листата на тази трева се покаже нейната коса, тогава семената ще бъдат готови за използване. Индианецът направил това, което жената му казала, и от този ден, когато индианците видят коприната по стъблото на царевицата, знаят, че красивата жена не ги е забравила” (Thompson, 1929)

Дълъг път изминава царевицата след тази легенда.

Изминали са 530 години от деня, в който двама войника на Христофор Колумб виждат на остров Куба едно ново и непознато растение.

Днес царевицата заема трето място след пшеницата и ориза по площи, а второ след пшеницата по производство на зърно.

По данни на акад. Н.Томов до 2000 година, в резултат на широка и разнообразна селекционна дейност в Институт по царевицата – Кнежа са изпитани над 200 хил. нови хибрида! Днес, продължавайки да работим за Вас броят им расте! В отговор на Вашите търсения представяме нови царевични хибриди, адаптирани към променливите и непредсказуеми климатични условия, стрестолерантни, високодобивни и конкурентни на чуждата селекция.

 Вашето доверие поставихме на първо място и успяхме да създадем 20 царевични хибрида в последните 6 години от различни групи на зрялост и направления на използване!

 БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ СЕ ДОВЕРИХТЕ НА ДОКАЗАНАТА БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ!

 

Доц. д-р Наталия Петровска

Директор на Институт по царевицата - Кнежа