Най-новата българска селекция хибриди царевица на българския пазар

 

КАТАЛОГКАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ?
Предлагаме хибриди от всички групи на зрялост като можем да задоволим всяко търсене на земеделските производители.

КЪМ КАКВИ ХИБРИДИ Е НАСОЧЕНА СЕЛЕКЦИЯТА?
Селекцията работи към стрес толерантни хибриди. Отборът има регионален характер и екологична насоченост, т.е. хибридите да се създават в тези типични условия, в които след това ще се отглеждат. В това отношение ние отговоряме на тези търсения на земеделските производители. Нашите хибриди са устойчиви на икономически важните болести и неприятели.

Предлагаме и специални хибриди царевица – захарна, пуклива, бели царевици и високолизинови, тъй като има възроден интерес от животновъдите към него и те се обръщат към нас. 

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ КЪМ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ!

Призоваваме всички земеделци да видят какво предлага българската селекция, не само по отношение на царевицата. Нашите семена са най-адаптирани и устойчиви към условията на страната, за това нека да бъдат поне малко родолюбци, за да върнем българската селекция на нашите земи.

 Можете да разгледате нашия каталог - ТУК