Институт по царевицата участва в "Ден на кариерата в Аграрен университет - Пловдив

AU Plovdiv 2023

 

На 26.04.2023 г. се проведе Ден на кариерата в Аграрен университет - Пловдив За поредна година Институт по царевицата – Кнежа взе участие в лицето на доц. д-р Н. Петровска и доц. д-р В. Вълкова. Дейността на института и възможностите за кариерно развитие на бъдещи докторанти от Аграрен университет – Пловдив беше презентирана от доц. д-р Н. Петровска пред препълнената от студенти II-ра аудитория.

На щанда на ИЦ-Кнежа много студенти проявиха интерес към Докторската програма по „Селекция и семепроизводство на културните растения“, по която могат да се обучават в Института.

Институт по царевицата – Кнежа е акредитиран по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ от професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

 Ректорът на Аграрен университет – Пловдив – проф. д-р Христина Янчева изпрати благодарствено писмо като оценка за активното ни участие във форума.

 

 

AU Plovdi kariera 2023        Изображение 3