Среща с представители на Agro Excel Balkans – Букурещ, Румъния

 

Среща с представители на Agro Excel Balkans – Букурещ, Румъния, която завърши с договор за износ на семена от наши хибриди в Румъния. Управителят Стилян Фолица изрази готовност за изграждане на дистрибуторска мрежа в съседката ни. Предоставени са семена от наши хибриди за демонстративно поле в условията на Румъния, с която имаме дългогодишно сътрудничество чрез Националния Земеделски научно-изследователски институт, Фундуля, Румъния и нашите хибриди имат отлично представяне.