Два семинара и един открит ден проведе Институт по царевицата – Кнежа за пролетната кампания на 2023 година

viber image 2023-05-03 10-34-37-673

Два семинара и един открит ден проведе Институт по царевицата – Кнежа за пролетната кампания на 2023 година. На работните срещи бяха представени новите селекционни постижения на Института и важни елементи от агротехнологията при отглеждане на царевица, в условия на климатичен стрес.

Изключителен интерес от страна на земеделските стопани беше проявен към българската селекция в последните години, качествените показатели на зърното и силажа, както и стабилните добиви на нашите хибриди при сухи условия и температурен стрес.

Директорът на Институт по царевицата – доц. д-р Наталия Петровска представи презентация на тема ,, Устойчивост на хибридите по време на суша‘‘ и подчерта, че селекцията трябва да има регионален характер и екологична насоченост, за да се справим с предизвикателствата на климата. Представени бяха разработената в Института нова сортова структура и технологична схема на отглеждане, с които се повишава добива на зърно от декар с 10-15 %, без това да изисква допълнителни разходи при отглеждането на царевицата.

Гости от фирмата МеДи+Р ООД , представиха презентация, съдържаща информация за приложението на продуктите на Амагерол, изпитани в опитните полета на ИЦ – Кнежа.

На срещата присъстваха официални гости - Председателят на Селскостопанска академия - проф. дн инж. Мартин Банов , Председателят на Асоциацията на земеделските производители в България - Венцислав Върбанов, бившият заместник Министър на земеделието – Стефан Бурджев, кмет на Община Кнежа – Илийчо Лачовски, председателят на Общински съвет – Катя Герговска, народният представител от 49-то Народно събрание - Валери Лачовски, представители на ПГЗ‘‘ Стефан Цанов‘‘, земеделски стопани, с които ИЦ-Кнежа е дългогодишен партньор – ЕТ‘‘Хелга‘‘- Светла Стоянова, ЕТ ‘‘ПРИС‘‘- Борислав Горанов, Кооперация ЗОРА, ЧАР-65 ЕООД, Хинкин Агро и други.

viber image 2023-05-03 10-34-37-712   viber image 2023-05-03 10-34-42-670   viber image 2023-05-03 10-34-42-610