Ново признание за селeкционерите от Института по царевицата в Кнежа за двата хибрида царевица, Кнежа 652 и Кнежа 653 на АГРА 2024.

agra inowacii 2024

 

На официална церемония в рамките на Международното изложение Агра 2024, Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев връчи награди за научна дейност и разработки в конкурса за иновации. Събитието се провежда за 15-и път по инициатива на Международния панаир в Пловдив и с подкрепата на Министерството на земеделието. В конкурса тази година участват 35 фирми и 15 научни института с иновативни продукти, научни разработки и технологии.

 Институтът по царевицата в Кнежа бе отличен за два хибрида царевица: Кнежа 652 и Кнежа 653. Тези иновативни продукти са резултат от усилията на българските учени и земеделски специалисти, които продължават да развиват и внедряват новаторски решения в селекцията на царевицата.

Нашите хибриди ще помогнат на земеделците да постигнат по-добри резултати в отглеждането на царевица, като подобрят добивите си с устойчиви на болести и неприятели растения. Сухоустийчиви, създадени за нашите агро-екологични условия .

Поздравления за наградените селекционери и техните екипи - доц. д-р Валентина Вълкова и доц. д-р Наталия Петровска автори на хибрида Кнежа 652, доц. д-р Геоги Йорданов автор на хибрида Кнежа 653 за техните нови постижения!