Институт по царевицата – Кнежа беше домакин на семинар на тема „Технология – изпреварваща времето“

Seminar IC Kneja

 

Институт по царевицата – Кнежа беше домакин на семинар на тема „Технология – изпреварваща времето“ организиран съвместно с фирма „Меди+р“, който се проведе на 13 февруари 2024 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на института. Целта на събитието е да се представят новите хибриди на ИЦ-Кнежа, с които разполага за пролетната кампания. Също така бяха представени резултатите от съвместното сътрудничество, новите продукти и услуги, които предлага фирмата за подобряване на качеството и добива на царевицата. 

На семинара присътваха много земеделски производители и специалисти.