ДЕН НА ЗЕМЯТА

den na zemqta

 

Денят на Земята се отбелязва на 22 април. Този ден е символ на обединението на усилията на хората по целия свят в стремежа към опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие. Науката играе ключова роля в разбирането на сложните процеси, които се случват на нашата планета и предоставя необходимите знания за разработване на решения за предизвикателствата, свързани с изменението на климата, загубата на биоразнообразие и замърсяването. В България, както и в много други страни, Денят на Земята се отбелязва с различни инициативи, които целят да информират и мотивират обществото за активно участие в защитата на околната среда. Също така, този ден е възможност за размисъл за връзката между човечеството и природата, и за необходимостта от създаване на баланс между научния прогрес и запазването на земните ресурси.