ОТКРИТ ДЕН

asd

На 08.09.2009 г. в РЦНПО  - гр. Пазарджик, се проведе традиционен открит ден на царевицата и ориза, съвместно мероприятие с Институт по царевицата – Кнежа.

Присъстваха представители на ЦУ на ССА – София, земеделските производители, фермери, председатели на земеделски кооперации и гости от Областната и Общинската управа, специалисти от ОД „Земеделие и гори” и ИАСАС - Пловдив и Пазарджик. Демонстрирани бяха продуктивните възможности на  български хибриди царевица, научен продукт на ИЦ–Кнежа, при условията на напояване в Горнотракийската низина. Хибридите бяха представени от ст.н.с д-р М. Генов от ИЦ–Кнежа и от ст.н.с д-р Христина Георгиева, директор на РЦНПО Пазарджик.