Участие в АГРА 2009


През февруари 2009 година Институт по царевицата – Кнежа участва в традиционното международно селскостопанско изложение “АГРА 2009”- гр. Пловдив.

agralogo

С цел разширяване на пазарното влияние на нашия институт и увеличаване на продажбата на хибридите ни, акцентът при тези участия бе поставен върху активната реклама и преди всичко върху договарянето с производители, търговци и преработватели на селскостопанска продукция, както и браншови организации и всички други заинтересовани лица. На конкурс за иновации са представени 6 броя новопризнати хибрида на Института за 2009 година - Кнежа 619, Кнежа 620, Кнежа 621, Кнежа Захарна 1, Кнежа Пуклива 1Б, Кнежа 2su.