Еврорегион


Пре
з месец септември, 2011 година Институт по царевицата - гр. Кнежа участва в две търговски изложения по проект за трансгранично сътрудничество между Румъния и България  2007-2013 г.

images_7

“Информационни центрове Плевен, Крайова, Слатина – мост между две държави”, организирани от сдружение „Еврорегион – Плевен Олт” в градовете Слатина и Крайова.

Целта на изложенията бе представяне и трансфер на нови иновационни технологии и научни продукти от български и румънски производители, вносители и научноизследователски институти. В трите града, партньори по проекта, работят информационни центрове, който предоставят база данни, създават условия за бърза и надеждна връзка между фирмите и институтите от двете страни на Дунав. Проектът се осъществява в окръзите Долж и Олт - Румъния и област Плевен - България и е реална възможност бизнесът и научните среди от двете страни на Дунав не само да се срещнат, но и да започнат да работят заедно. За това съдействат информационните центрове в трите града, като крайната им цел е цялата информация да бъде събрана в единен електронен портал.

Участие в изложенията взеха 15 български, 21 румънски фирми и 5 института: Института по царевицата гр. Кнежа, Института по фуражните култури и Институт по лозарство и винарство – гр. Плевен, SEMTEST CRAIOVA - Център за развитие и запазване на генетичния потенциал от едър рогат добитък гр. Крайова и Националния институт по научни изследвания гр. Букурещ), Аграрния факултет към Крайовския университет и Министерството на регионалното развитие и туризма в Румъния.

Установени са непреки контакти с агроцентър в Трансилвания, в лицето на професор Емил Лука, както и преки с колеги от Плевъдния и Лесовъден факултет на Аграният им университет.

Официални гости на изложенията бяха: Йолан Вигару – председател на търговската промишлена палата; Георге Моцъцънау – директор на трансграничният изложбен център; Константин Ръне – съветник на Националната служба за научни изследвания; Георги Русинов – председател на търговската палата в Плевен; Стилиян Върбанов - изпълнителният директор на сдружението и ръководител на проекта и Мирела Ницу -  представител на Бизнес център – Слатина.

След откриването на изложението телевизионни екипи от Крайова и регионалната телевизия на Олт отразиха подробно във вечерните си новини дейността на всички изложители и гостуването на българските фирми по проекта. На местно ниво, плевенският вестник “Посредник”  представи дейността  на трите института от Плевенска област и публикува материали за тях.

Участието ни в изложенията допринесе за установяване на нови контакти със сродни румънски институти, както и фирми, работещи с царевицата в различни направления. За да се задълбочат връзките между двете страни, такива изложения трябва да се превърнат в традиция, което само може да има положителен принос както за бизнеса, така и за научноизследователската дейност, която се води в Институтите.

    6       118       125  

Още новини.....