Открит ден "Селекционни постижения на Институт по царевицата-Кнежа”

Otkrit den 2023 Kneja

 

 

Открит ден “Селекционни постижения на Институт по царевицата-Кнежа”

08.08.2023

ПРОГРАМА

09.00 – 09.30 - Регистрация -  ИЦ-Кнежа

09.30 – 11.30 - Посещение на Демонстративно поле с хибриди царевица на ИЦ-Кнежа и беседа.

 

 

 

 


 

Европа инвестира в селските райони – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

MIG Kneja 2023

 

Във връзка с изготвянето на Анализ за идентифициране на потенциалните участници/бенефициенти за Стратегията на ВОМР на МИГ Кнежа, се проведе среща между представители от МИГ Кнежа и заинтересованите страни. Запознаха ни с проблемите на територията на МИГ Кнежа, с тенденциите им за справяне с тях. Приоритетите и мерките, които трябва да бъдат включени в бъдещата Стратегия за ВОМР на МИГ Кнежа. Коментирахме какво е отношението ни към иновациите, кръговата икономика, „зелената сделка“, чистата енергия и борбата с климатичните промени.

 

 

 

 

 

 


 

През 2023 Институт по царевицата ще представи своите утвърдени и нови хибриди на четири Демонстративни участъка

DEMO 2023

  

И през 2023 г. българските фермери и зърнопроизводители ще могат да се запознаят отблизо с българската селекция царевични хибриди на ИЦ-Кнежа. За целта бяха засети четири демонстративни участъка в производствения участък на Институт по царевицата – Кнежа - 45 бр., ,,Център по внедряване ЕООД‘‘ гр. Кнежа - 20 бр., в Опитното поле ИЗС "Образцов Чифлик" – Русе - 10 бр. и в землището на ЕТ,, Стефан Георгиев – НИМ‘‘ - Разград - 24 бр.

Хибридите са от всички групи на зрялост ФАО 300-600+. Освен утвърдени и доказали своите качества ще бъдат представени и нови хибриди, които допълват богатото портфолиото на института.

Всички хибриди на ИЦ-Кнежа са устойчиви на болести и неприятели, стрес толерантни , отличаващи се с висока продуктивност.

 

   


  

Работно посещение в Институт по царевицата, Земун Поле, Белград, Р Сърбия от докторант ас. Б. Бачийска

ZP Beograd 2023

На 25.04.2023 г. докторант – ас. Борислава Бачийска бе на работно посещение в ИЦ – Земун поле, Белград. По време на срещите с колегите си д-р Йован Павлов - висш научен сътрудник и д-р София Божинович - висш научен сътрудник се обсъждиха прилагането на утвърдени селекционни методи при царевичните хибриди на мъжка стерилност, промяната в климатичните условия и влиянието върху вегетационния период.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Два семинара и един открит ден проведе Институт по царевицата – Кнежа за пролетната кампания на 2023 година

viber image 2023-05-03 10-34-37-673

Два семинара и един открит ден проведе Институт по царевицата – Кнежа за пролетната кампания на 2023 година. На работните срещи бяха представени новите селекционни постижения на Института и важни елементи от агротехнологията при отглеждане на царевица, в условия на климатичен стрес.

Изключителен интерес от страна на земеделските стопани беше проявен към българската селекция в последните години, качествените показатели на зърното и силажа, както и стабилните добиви на нашите хибриди при сухи условия и температурен стрес.

Директорът на Институт по царевицата – доц. д-р Наталия Петровска представи презентация на тема ,, Устойчивост на хибридите по време на суша‘‘ и подчерта, че селекцията трябва да има регионален характер и екологична насоченост, за да се справим с предизвикателствата на климата. Представени бяха разработената в Института нова сортова структура и технологична схема на отглеждане, с които се повишава добива на зърно от декар с 10-15 %, без това да изисква допълнителни разходи при отглеждането на царевицата.

Гости от фирмата МеДи+Р ООД , представиха презентация, съдържаща информация за приложението на продуктите на Амагерол, изпитани в опитните полета на ИЦ – Кнежа.

На срещата присъстваха официални гости - Председателят на Селскостопанска академия - проф. дн инж. Мартин Банов , Председателят на Асоциацията на земеделските производители в България - Венцислав Върбанов, бившият заместник Министър на земеделието – Стефан Бурджев, кмет на Община Кнежа – Илийчо Лачовски, председателят на Общински съвет – Катя Герговска, народният представител от 49-то Народно събрание - Валери Лачовски, представители на ПГЗ‘‘ Стефан Цанов‘‘, земеделски стопани, с които ИЦ-Кнежа е дългогодишен партньор – ЕТ‘‘Хелга‘‘- Светла Стоянова, ЕТ ‘‘ПРИС‘‘- Борислав Горанов, Кооперация ЗОРА, ЧАР-65 ЕООД, Хинкин Агро и други.

viber image 2023-05-03 10-34-37-712   viber image 2023-05-03 10-34-42-670   viber image 2023-05-03 10-34-42-610

 


 


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Страница 4 от 19