100 години от рождението на ст.н.с. I ст. дсн Владимир Вълчинков (1921-1995)

 

1 11Владимир Савчев Вълчинков е роден на 16.04.1921 г. в гр. Кнежа, в семейството на шивач. През 1939 г. завършва гимназията в Оряхово. В периода 1939-1944 г. е студент в Агрономическия факултет на Софийския университет. След дипломирането си започва работа в Института в Кнежа (тогава Опитна станция). След отбиване на военна служба през 1946 г. е назначен за асистент по селекция на царевицата. В предиода 1953-1956 г. е ръководител на опитно поле в село Карвуна, Балчишко към Добруджанския замеделски институт. Колегите му от този институт го канят да остане при тях, но той се завръща в Кнежа и продължава работата с царевицата. Активно участва в работната група по царевицата, формирана през 60те години под ръководството на проф. Кирил Киряков от ВСИ-Пловдив. Членовете на тази група по-късно са видни селекционери като Никола Томов, Никола Астаджов, Атанас Севов, Трифон Георгиев, Панайот Станев, Григорий Найденов и др.

През 1962 г. Владимир Вълчинков е на шестмесечна специализация в Институт Мартонвашар към Унгарската академия на науките, при доктор Ищван Ковач. В този институт е създаден първият царевичен хибрид в Европа след Втората световна война, като там е построен и първият завод за хибридни семена. През 1966 г. Владимир Вълчинков защитава кандидатска дисертация под ръководството на проф. Киряков, а през 1976 г. след защита на дисертация на тема „Хетерозисът при царевицата“ става доктор на селскостопанските науки. Заемал е различки административни длъжности в Института в Кнежа, като в периода 1959-1969 г. е негов директор. През това време (1962 г.) Институтът е специализиран по въпросите на царевицата. В научната си кариера Владимир Вълчинков има публикувани стотици научни и научно-популярни статии и създадени десетки, първоначално сортолинейни, а в последствие и междулинейни хибриди. Няколко от тях са оставили значима следа в нашето земеделие. Основен автор е на хибрид Кн-36 (1968 г.). Това е първият български двулинеен (прост) царевичен хибрид. По-късно академик Г.С. Галеев от СССР използва майчината линия на хибрида (73/56 В) за създаването на хибрид Визит, които се отглежда на милиони хектари.

 

В края на 60те години са признати още царевични хибриди на Института в Кнежа, които изместват чуждестранната селекция. През 1972 г. научен колектив от Института – Владимир Вълчинков, Атанас Севов, Кана Рускова, Григорий Найденов и Гето Тодоров стават лауреати на Димитровска награда за създадените и внедрени в практиката хибриди Кн-35, Кн-36, Кн-38 и Кн-2Л602.

През 1970 г. Държавна сортова комисия признава царевичния хибрид Кн-2Л611, създаден от Владимир Вълчинков. Този хибрид извършва своеобразна зелена революция в нашето земеделие и не случайно тогава е наречен „шедьовър на българската селекция“. Отличава се с висока продуктивност, сухоустойчивост и адаптивност, с лесно семепроизводство. Отглежда се повече от 30 години у нас, като в пика на неговото разпространение (края на 70те и началиото на 80те години) достига 40 % от площите за царевично зърно в България. В края на 80те години се отглежда и в Краснодарския край на Русия. Хибридът е отличен със златен медал на Пловдивския панаир през 1976 г.

За цялостната му научна и селекционна дейност през 1988 г. Владимир Вълчинков става „Герой на социалистическия труд“. След пенсионирането си продължава да работи в Института в Кнежа. В последните години от творческия си път е основен автор на хибридите Кн-613 и Кн-625, които също намират много добър прием в практиката. За тези два хибрида през 2005 г. той посмъртно е награден с почетния плакет на Национална фондация „Тодор Рачински“.

V Vulchinkov 3 Kneja 36-1 Kneja 2L 611

Владимир Вълчинков и хибрид Кнежа 36

(1968 г)

Хибрид Кнежа 36 Хибрид Кнежа 2Л 611

  

scan0012

Владимир Вълчинков с акад. Г. С. Галеев (СССР), д-р Н. Пешев (СФРЮ), акад Н. Томов, д.р Ринке и д-р Тройер (САЩ) и др. в полето на ИЦ-Кнежа по време на 10-тия Конгрес на Еукарпия, септември 1979 г.

V Vulchinkov 2

Владимир Вълчинков с колегите – Йордан Йорданов, Григорий Найденов и Атанас Севов в селекционното поле на института.

 

 

 


 

Нов прием на документи по програма "Еразъм + "

 

Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“ в периода  29 март – 14 май, 2021 година.

Съгласно Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128 между ССА и Център за развитие на човешките ресурси, допустими за финансиране са следните дейности:

1. Мобилност на докторанти с цел обучение;
2. Мобилност на докторанти с цел практика/стаж;
3. Мобилност на служители с цел преподаване;
4. Мобилност на служители с цел обучение.

Планираните дейности следва да бъдат осъществени най-късно до края на месец септември, 2022 година.

По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128 Селскостопанска академия разполага със 120 места за мобилности на служители с цел обучение/преподаване и 10 мобилности за докторанти. Броят на мобилностите е индикативен и е възможно да се променя в зависимост от получените заявления и реализираните дейности.

Документите, свързани с кандидатстването, може да намерите на електронната страница на Селскостопанска академия, секция „ЕРАЗЪМ+“, подсекция “Администриране“.

Заявленията се подават в ЦА на ССА само на хартиен носител. 

 


 

Семена от царевични хибриди реколта 2020 г.

 

Институт по царевицата - Кнежа разполага със семена от царевични хибриди реколта 2020 г.

Кнежа 307, Кнежа 310, Кнежа 317, Кнежа 435, Кнежа 461, Кнежа 560,

Кнежа 561, Кнежа 564, Кнежа 613, Кнежа М625 и Кнежа 683А. 

Цена 4.50 лева без ДДС. 

 за количества и доставка тел: 09132/7507.  

   Високо качество, атрактивни цени. 

 

Нашата селекция работи за Вашите интереси! 

 


 

Селекционер: Животните предпочитат българска царевица

Селекционер: Животните предпочитат българска царевица

Очакванията със средни печалби да паднат до 500 кг / дка, казват от Института в Кнежа

Източник:  АГРИ.БГ  17.08.2020
 

 Селекционер: Животните предпочитат българска царевица

Спрете да споделите с нас, че животните предпочитат българската царевица заради вкусовите й качества, коментира доц. д-р Наталия Петровска - директор на Институт по царевицата в Кнежа, за БТА.

Има шанс за добри печалби от пролетниците в Шуменско

След думите й българските земеделци се превръщат в българската селекция, особено тези, които се занимават с интензивен тип животновъдство.

„Имаме заявки за следващата година за търсени хибриди царевица – заложили сме ги за производство. Дано да има реколта от тях, защото годината е много сушава. Засушаването започна още от миналата есен“, спомня си доц. Петровска.

Според нейните прогнози реколтата от царевица тази година ще бъде по-слаба. Ако при нормални добиви са се отчитали 800 – 900 кг/дка, то сега очакванията са за 500 кг/дка. 

„Нашата селекция е създала хибриди за условията на нашата страна, тоест за типичните засушавания и климатични промени. Цената им е една трета от тази на западните хибриди. Като добиви не отстъпват при интензивен тип на отглеждане – те вървят с пакета от растително-защитни мерки“, подчерта директорката на научното звено.

Институтът в Кнежа е единствен в България, специализиран за селекция на царевица. От няколко години интересът към родните хибриди се увеличава, но след това, за да се наложат още на пазара, допълнителни дози. Петровска. За целта е нужна и държавна подкрепа. 

„Рекламата на нашите хибриди не е пълна, няма тези средства, които влагат други. Ние разчитаме на качеството на нашите хибриди и това, което можем да създадем за конкретни условия в страната. Сега има 14 хибриди, които могат да го предложат в най-търсените групи царевични хибриди “, посочва директорката.

https://agri.bg/novini/selektsioner-zhivotnite-predpochitat-blgarska-tsarevitsa

 


 

Бъдещето на Селскостопанска академия е не да иска пари, а да разработва задачи, за които да й бъде плащано, смята проф. Мартин Банов

Интервю на проф. д-р Мартин Банова пред БТА.

BOBSTH 12:13:01 16-08-2020

MH1211BO.009
Плевен - проф. Мартин Банов - академия

Бъдещето на Селскостопанска академия е не да иска пари, а да разработва задачи, за които да й бъде плащано, смята проф. Мартин Банов


Плевен, 16 август /Малин Решовски, БТА/
Бъдещето на Селскостопанска академия и нейните институти е не да искат пари, а да разработват задачи, за които да им бъде плащано. Това заяви за БТА проф. Мартин Банов - председател на Селскостопанска академия /СА/.
По думите му в момента по европейските насоки за действие в периода на новата селскостопанска политика се изисква всеки стопанин да получи субсидия, като преди това му се направи изследване на земите, които той използва, и му се дадат препоръки как да ги тори. "Ние имаме предимството да познаваме територията на България, състоянието на почвите и климата, тъй като имаме 29 звена в цялата страна. Надяваме се академията да изпълни тази задача, което би означавало да получи допълнителни средства", посочи той.
Ние искаме държавата да ни припознае и да ни финансира, като изпълняваме задачи, полезни за нея, подчерта проф. Банов. Той добави, че са готови с конкретни идеи. Една от тях е създаване на сдружения - клъстери, в които на върха да бъдат преработвателите. Очакваме МЗХГ да подкрепи сдружаването, което ще осигури сигурност и на институтите, и на производителите, отбеляза председателят на СА.
Проф. Банов припомни, че имат проблем с размера на бюджетната субсидия на академията. Тя не достига и за заплати на служителите в системата, които са 1800 човека, а от тях 500 са научните работници. "Нужни са около 32 млн.лв, за да можем да дадем заплатите, а в момента субсидията е 27 млн.лв. Затова се стараем да предложим конкретни задачи, които да изпълним, за което да получаваме финансиране", изтъкна той.
Проф. Банов инспектира Института по царевицата в Кнежа, който е сред основните звена на Селскостопанската академия в област Плевен.
/МХ/

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2262663

 


 


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Страница 9 от 19