Доц. д-р В. Вълкова: Семепроизводство на царевица - българският опит в Институт по царевицата – Кнежа.

VV

“Няколко са стъпките в семепроизводството. Тази дейност изисква дълги години труд, Най-надежден е методът на възстановяване на фертилността. За да бъдат произведени по този начин хибридите се отделя много труд. Учените започват процес на привеждане на майките на стерилна основа, което отнема 6 до 8 години.  В Института воденето на селекция на царевица протича по класически методи. За създаването на един хибрид царевица са необходими около 15 години. За добър добив най-важна е селекцията. Повече от 80% от успеха се дължи на генетиката,останалата част от задачата изпълняват агротехниката и грижата към растенията с мероприятията отглеждане, поливане, торене и други.“ Споделя доц. д-р Валентина Вълкова, заместник директор на ИЦ- Кнежа.

Цялото интервю може да видите:Агротема в линка на Агро ТВ.

 

 

 

 

 

 

IMG 20230707 083738

 


 

 

 

Доц. д-р Н. Петровска: Стремим се към регионален характер и екологична насоченост в българската селекция на хибриди царевица.

366742200 1029146671382255 8611670656884636097 n

На 08.08.2023 г. в Институт по царевицата - Кнежа се проведе Окрит ден под наслов "Селекционни постижения на Институт по царевицата - Кнежа".

„Радваме се на голямо присъствие и признание от земеделските производители след дългогодишна борба. От години се стараем да наложим българската селекция, тъй като тя е най-добре адаптирана. Хибридите, които създаваме, са типични за региона в който се отглеждат. Много пъти съм казвала, че селекцията трябва да има регионален характер и екологична насоченост. Тази година се оказа много показателна за това нещо и нашите хибриди имат отлично представяне през 2023 година с малко валежи и дълги периоди с високи температури. Можем да се похвалим с добър хабитус на растенията, надявам се и добър добив след това. Много от земеделските стопани, особено животновъдите, споделят, че царевиците на ИЦ – Кнежа са предпочитани от животните им. Убедена съм, че това е въпрос на качество на зърното, тъй като в годините с продължителна селекционна работа, е подценено качеството на зърното. Гони се висок добив за сметка на качествени показатели. Обаче нашите царевици като изходен материал включват и местни популации, някои от които имат 14% до 16% протеин. Това е изключително висок процент и предпочитан, разбира се от животните. В нашите хибриди съдържанието е между 9% и 11%, нещо, което се подценява в стремежа да се добие повече количество. Надяваме се с времето да започне да се цени качеството. Определено мога да кажа, че пазарът вече изисква български хибриди.

 

viber image 2023-09-19 16-08-53-450

Факт е, че от няколко години не успяваме да задоволим търсенето на семена. Това е така, въпреки че разширяваме мрежата за семепроизводство. Още от сега, от месец август, имаме заявки за семена. Семепроизводството изисква пространствена изолация, изисква сеитбооборот, а ние разполагаме с 2500 дка земя. Заради това правим изнесено семепроизводство при наши доказани семепроизводители, които също разпространяват и подпомагат налагането на родна селекция по българските земи. В последните няколко години Селскостопанска академия оказва голяма подкрепа на Институтите, работи се спокойно и регламентирано, отзовават се на всяка наша молба. Така успяхме да подобрим и машинно-тракторния си парк, купихме си комбайн, за да прибираме механизирано хибридните участъци. Стараем се да преведем на стерилна основа, т.е. да не се налага обезметляване на царевицата (премахване на метлицата на майчините растения, за да може да се опраши контролирано само от бащините редове) в семепроизводните посеви, дори обучаваме докторант в момента в това направление. Това ще спести много от ръчния труд и отчасти ще реши липсата на работна ръка. С помощта на стерилната основа метлиците от женските растения са стерилни и се получава това опрашване от бащата без да се налага да се отстрани женската метлица.“ сподели доц. д-р Наталия Петровска, директор на ИЦ- Кнежа.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Открит ден "Селекционни постижения на Институт по царевицата-Кнежа”

Otkrit den 2023 Kneja

 

 

Открит ден “Селекционни постижения на Институт по царевицата-Кнежа”

08.08.2023

ПРОГРАМА

09.00 – 09.30 - Регистрация -  ИЦ-Кнежа

09.30 – 11.30 - Посещение на Демонстративно поле с хибриди царевица на ИЦ-Кнежа и беседа.

 

 

 

 


 

Европа инвестира в селските райони – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

MIG Kneja 2023

 

Във връзка с изготвянето на Анализ за идентифициране на потенциалните участници/бенефициенти за Стратегията на ВОМР на МИГ Кнежа, се проведе среща между представители от МИГ Кнежа и заинтересованите страни. Запознаха ни с проблемите на територията на МИГ Кнежа, с тенденциите им за справяне с тях. Приоритетите и мерките, които трябва да бъдат включени в бъдещата Стратегия за ВОМР на МИГ Кнежа. Коментирахме какво е отношението ни към иновациите, кръговата икономика, „зелената сделка“, чистата енергия и борбата с климатичните промени.

 

 

 

 

 

 


 

През 2023 Институт по царевицата ще представи своите утвърдени и нови хибриди на четири Демонстративни участъка

DEMO 2023

  

И през 2023 г. българските фермери и зърнопроизводители ще могат да се запознаят отблизо с българската селекция царевични хибриди на ИЦ-Кнежа. За целта бяха засети четири демонстративни участъка в производствения участък на Институт по царевицата – Кнежа - 45 бр., ,,Център по внедряване ЕООД‘‘ гр. Кнежа - 20 бр., в Опитното поле ИЗС "Образцов Чифлик" – Русе - 10 бр. и в землището на ЕТ,, Стефан Георгиев – НИМ‘‘ - Разград - 24 бр.

Хибридите са от всички групи на зрялост ФАО 300-600+. Освен утвърдени и доказали своите качества ще бъдат представени и нови хибриди, които допълват богатото портфолиото на института.

Всички хибриди на ИЦ-Кнежа са устойчиви на болести и неприятели, стрес толерантни , отличаващи се с висока продуктивност.

 

   


  


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Страница 2 от 18