Златен медал и диплом за хибрид Кнежа 560 от Десетото национално изложение „Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ'2017“

От 01-ви до 03-ти ноември, 2017 г. в Националния дом на техниката, гр. София се проведе Десетото национално изложение „Изобретения, Трансфер, Иновации - ИТИ'2017“, организирано от Съюза на изобретателите в България и под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Форумът бе открит от председателя на Съюза на изобретателите в България д-р инж. Марио Христов. На събитието присъстваха чл. кор. Кастадин Ганев – зам. председател на БАН, д-р Офелия Цонкова – зам. председател на Патентно ведомство, доц. д-р Здравка Петкова – гл. научен секретар на ССА, инж. Марин Антонов – гл. секретар на ФНТС, изложители, спонсори, гости и членове на СИБ.

В изложението бяха представени 52 нови разработки, открития и сортове, разпределени в десет категории.

Институтът по царевицата, гр. Кнежа се представи с три нови хибрида - Кнежа 461 от средноранната, Кнежа 560 и Кнежа 561 от среднокъсната група на зрялост.

Хибридът Кнежа 560 с автор доц. д-р Валентина Вълкова и колектив бе удостоен със Златен медал, а на всеки съавтор бе връчен Диплом за разработката му.

IMG 1097

  23157755 10210422440346745 1236470143 o   

 23376319 1961783914109620 2182349085273535541 n  IC-Kneja 461 Kneja 560 Kneja 561

     

 


 

Нови хибриди царевица - Кнежа 461 и Кнежа 560

 

Кнежа 461 -

Kn 461-2-1Простолинеен средноранен хибрид царевица, FАО 400-500. Вегетационен период 115-120 дни. Растенията са високи – 260-280 см. Устойчиви на полягане. Кочаните -  цилиндрични с дължина – 20-22 см. Брой редове – 16-18. Височина на залагане на кочана – 110-120 см. Зърното е тип  Конски зъб, жълто. Интензивен тип. Високопродуктивен. Оптимална гъстота: Без напояване – 6000 р/дка. С напояване –7000 р/дка.

 

 

 

 

Кнежа 560 -

Kn 560-1-1Простолинеен среднокъсен хибрид царевица, FАО 500-600. Вегетационен период 120-125 дни. Растенията сависоки – 280-300 см. Устойчиви на полягане. Кочаните - цилиндрични с дължина – 24-25 см. Брой редове – 16-18 Височина на залагане на кочана – 120-130 см. Зърното е тип конски зъб, жълто. Интензивен тип. Високопродуктивен. Оптимална гъстота: Без напояване – 5500 р/дка С напояване – 6500 р/дка.

 

 

 

 

 

 


 

 

Празник на земеделската наука и изложба „Даровете на природата“

На 25 октомври, 2017 година Институт по царевицата - Кнежа взе участие в отбелзването на празника на земеделската наука „Даровете на природата“ - професионален празник на работещите в сектора.

Представени бяха и научните достижения на Института - три новопризнати хибриди царевица от средно ранната и средно късната група на зрялост - Кнежа 461, Кнежа 560 и Кнежа 561.
 
22809634 10210375478732734 97319862 n 
 IC-Kneja 461 Kneja 560 Kneja 561  22811579 10210375478612731 771348218 n  img1510218153359 1
  
 

Председателят на ССА се срещна с учените от Института по царевицата - Кнежа

 

На 23.08. 2017 г. Председателят на ССА се срещна с учените от Института по царевицата - Кнежа.

 

Институтът по царевицата - Кнежа е единственият в страната работещ по проблемите на царевичното производство - създаване на високо-добивни хибриди и технологии за отглеждането й в зависимост от направленията на използване и пригодени за отделните агроекологични райони на страната.

По време на работната среща на колектива с председателя на ССА проф. д-р Васил Николов беше обсъдена перспективата за цялостното развитие на института. Председателя на ССА беше запознат с основните направления на научноизследователската работа на колектива.
Обсъден беше проблема с липсата на кадри и незаинтересованост на младите хора да се занимават с научноизследователска работа, дължащо се на ниското трудово възнаграждение. Този проблем стои и пред кадрите с висше и средно образование. 
Относно трудовите възнаграждения проф. д-р Николов изрази необходимостта от разработването на единна скала за определяне на трудовото възнаграждение за различните категории служители в системата, която да е обвързана с минималната работна заплата. Допълнително възнаграждение, получено от реализирани разработки - хибриди (сортове), технологии и др. не трябва има ограничение.
Заедно с колектива на ИЦ-Кнежа, проф. д-р В. Николов посети стопанския двор и демонстративния участък, на който са представени хибридите селекция на ИЦ.
През настоящата година в Института по царевицата бяха получени високи добиви от есенниците - пшеница, ечемик и ранните пролетни култури - овес и пролетен грах. Очакват се високи добиви от късните пролетни култури - слънчоглед и царевица за зърно.
 
Institut po carevicata 2017-1      Institut po carevicata 2017
 
 

 

НОВ хибрид царевица - Кнежа 561

 

Kneja561-3Нов, двулинеен, високодобивен среднокъсен хибрид царевица създаден в Института по царевицата – гр.Кнежа. На всички нива на изпитване е показал високи продуктивни резултати, превишаващи стандартите. През 2015г. бе представен за изпитване и в Р. Сърбия, където се е представил на първо място от всички изпитвани хибриди в опитите.

За последните две последователни години – 2014г. и 2015 г. от изпитването в ИАСАС, хибрид Кнежа 561 е превишил по добив зърно средния стандарт в групата съответно със 102,85% и 105,60%, като тенденцията за висок добив е стабилна и възходяща. По влага на зърното хибрида също е в групата си.

 
 


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ickneja/public_html/templates/jsn_epic_free/html/pagination.php on line 100

Страница 15 от 19