Пролетна кампания 2012 година


НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДЛАГА СЕРТИФИЦИРАНИ СЕМЕНА ОТ:

ЦАРЕВИЧНИ ХИБРИДИ:

група по ФАО 400 - 499: Кнежа 435

група по ФАО 500 – 599: Кнежа 509;

група по ФАО 600: Кнежа 613; Кнежа 614; Кнежа М625

 

 


 

НА СЕМЕПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ:

БАЗОВИ СЕМЕНА ЗА ХИБРИДНО СЕМЕПРОИЗВОДСТВО НА ХИБРИТЕ:

Кнежа 307 Кнежа 509 Кнежа 613     Кнежа 620     Кнежа 683A
Кнежа 435     Кнежа 595     Кнежа 614     Кнежа M625      
Кнежа 442     Кнежа 611     Кнежа 619     Кнежа 621      

 

 ЗАХАРНА ЦАРЕВИЦА - КНЕЖА 2SU