Ръководство

 

ДИРЕКТОР

доц. д-р Наталия Петровска

Селекция

 

ЗАМ. ДИРЕКТОР

доц. д-р Валентина Вълкова

Селекция

 

Научен секретар

доц. д-р Мима Илчовска

Генетика