Специални хибриди


Кнежа 2 
Su

Двулинеен хетерозисен хибрид захарна царевица. Вегетационен период до техническа зрялост 80-88 дни. Толерантен към датови сеитби. Растения – здрави, добре облистени, с много добра устойчивост към полягане, високи 220-230 см., слабо братящи, устойчиви на икономически важни болести и неприятели при естествени условия на отглеждане. Изхранват нормално по един до два кочана, заложен на височина 80-100 см. Кочани – цилиндрично-конични, добре озърнени, с добър търговски вид, достигат до 21-25 см. дължина и формират 14-16 реда. Зърно – нормален захарен тип, нежно с много добри вкусови качества, средно едро, преобладаващо жълто и по-светло. Подходящо за консервиране. Продуктивност – при поливни условия добивът на стандартни кочани достига 1500-1700 кг/дка. Подходяща гъстота на отглеждане при условия с напояване е 6000-7000 р/дка., а без напояване – 3500-4000 р/дка. Изисква пространствена или времева изолация.
 
Kneja 2su
 
 
 

Кнежа 3 su

Достига до техническа зрялост за 80-85 дни.

Растения с височина 210-220 см. Здрави, устойчиви на полягане

слабо братящи. Кочани - 21-23 см. Цилиндрични,едри, с добър търговски вид.

Зърно - Бяло, нормален захарен тип, нежно с много добри вкусови качества, 13-14 мм.

Продуктивност и оптимални условия: при умерени поливни условия  -1600 -1900 кг/дка и повече стандартни кочани.

Изисква  пространствена изолация 50-100 м от фуражна царевица и компактен посев.

*Устойчиви на по-важните икономически болести и неприятели по царевицата

 

Кнежа Захарна 1

Простолинеен средноран хибрид. Вегетационен период до консумативна зрялост - 80-90 дни. Височината на растенията е от 160 до 170 см. Височината на залагане на кочана е 60-80 см. Образува 2-3 стандартни кочана с дължина от 14 до 22 см., дебелина в основата 40 мм, а на върха 28 мм. Броят на редовете е 12. Зърното е светло жълто до жълто, с нежна консистенция. При оптимални условия на отглеждане се получава добив от 900 до 1020 кг/дка и 4500-5000 броя стандартни кочана от декар при неполивни условия, а при поливни – 5500-6000 броя. Хибридът има добра устойчивост на полягане и на по-важните икономически болести и неприятели по царевицата. Срокът за сеитбата е от 10.ІV до 15-20.V. за първа култура и от 25.VІ. до 05.VІІ. за втора култура. Сеитбата може да се извършва и през период от 7-10 дни. При неполивни условия гъстотата на посева е 4500 р/дка, а при поливни – 5000-6000 р/дка. Необходима е пространствена или времева изолация от обикновена и пуклива царевица.

 Zaharna 1


Кнежа Пуклива 1Б

Простолинеен средноран хибрид. Височина на растенията от 180 до 230 см. Залага кочана на 80-100 см. Вегетационният период до техническа зрялост е от 115 до 130 дни. Добивът на зърно е 500-600 кг/дка. Зърното е с бял цвят. Пуканките са с добро качество. Кочанът е средно дълъг, коничен, с дължина 18-20 см., брой редове - 14-16. Образува от 2 до 4 кочана на едно растение Срокове на сеитба: от 15-20 април до 10-ти май. Оптимална гъстота при неполивни условия - 4500-5000 р/дка, а при поливни – 5500-6000 р/дка. Хибридът е устойчив на полягане и на по-важните икономически болести и неприятели по царевицата.

 IMG 0934-1


Кнежа 703 Wx - нов Восъчна царевица

Двулинеен хетерозисен хибрид восъчна царевица със специално качество на зърното – съдържа над 99 % амилопектин в скорбялата си. Представлява ефективен източник на висококачествено амилопектиново нишесте за преработвателната промишленост, за хранителни и фуражни цели. Вегетационен период до узряване 125 – 130 дни. Растения - здрави, добре облистени, устойчиви на полягане, високи 220 – 250 см., не братят, устойчиви на икономически важни болести и неприятели. Изхранват нормално по 1 кочан, заложен на височина 100 – 120 см. Кочаните са цилиндрично – конични, дълги  22 – 23 см., редове 16 – 18 броя. Зърно - восъчен тип, жълто, средно едро, заема 82 – 85 % от теглото на кочана. Продуктивност - при поливни условия добивите достигат 1200 – 1300 кг/дка, а при неполивни 900 - 1000 кг/дка. Препоръчителна гъстота на отглеждане при условия без напояване е 4000 – 4200 р/дка, а при напояване 5500 - 6000 р/дка. Изисква азотно торене на посева според планирания добив и времева или пространствена изолация 80 – 100 м. от обикновена царевица, за да се запази специфичното качество на зърното на хибрида.

 


Кнежа 55о2

Високолизинов, простолинеен хибрид с вегетационен период 135-140 дни от група 600 по ФАО. Растенията са здрави, устойчиви на полягане, с височина 220-230 см. Обикновено формират по един кочан на височина 85-95 см. (не братят). Листата са светлозелени, полуизправени. Кочаните са дълги, с конично-цилиндрична форма, с 14-16 броя редове. Вретеното е розово. Зърното е светло жълто и заема 80-82% от теглото на кочана. Съдържа средно 9,70% суров протеин, 4,26% лизин в протеина и 5,23% мазнини. Масата на 1000 зърна е 280-300 грама. Продуктивност: при условия без напояване добивът достига 950 кг/дка, а при напояване – до 1370 кг/дка. Оптималната гъстота на отглеждане: 4000 р/дка без напояване и 5000-5500 р/дка с напояване. Хибридът се отличава с добра устойчивост на болести и неприятели при естествени условия на отглеждане. Високолизиновия белтък е източник на пълноцени белтъчни добавки, което прави този хибрид подходящ в животновъдството за храна на непреживни животни – свине, коне, зайци и птици /осигурява 3.5 пъти по-интензивен растеж, а 1 кг. прираст се постига с половината количество фураж в сравнение с обикновената царевица/. При хората е източник на незаменимата аминокиселина – лизин.

Kn 55o2-1